"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Το Α.Π.Θ. εκπέμπει SOS

Το Πανεπιστήμιο τελεί εν κινδύνω! Η παραπάνω φράση περιγράφει στην εντέλεια την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εύρυθμη λειτουργία του οποίου κινδυνεύει λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Η Σύγκλητος του Ιδρύματος αναφέρθηκε αναλυτικά στα Θεσμικά, Ακαδημαϊκά, Οικονομικά και Έρευνας Προβλήματα του Α.Π.Θ επιμένοντας παράλληλα στην προάσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και της δωρεάν Παιδείας καλώντας τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε εγρήγορση και ανάληψη ευθύνης.
Κατά τη διάρκεια της Συγκλήτου, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι ενδεικτικά της κατάστασης:
«Η υπεσχημένη επιχορήγηση για το 2011 είχε οριστεί, μετά τη μείωση του 33%, στα 29.500.000 ευρώ, από τα οποία όμως, με το πρόσχημα της μη δυνατότητας απορρόφησης ποσού μεγαλύτερου του 7% μηνιαίως, μπορούν να εκταμιευθούν μόνο το 84%, που αντιστοιχεί σε 24.780.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των βασικών αναγκών που μπορούν να εξασφαλίσουν την οριακή λειτουργία του Ιδρύματος και οι οποίες ανέρχονται στα 36.429.166 ευρώ.
(…)Η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου υποβαθμίζεται επίσης από ελλείψεις που παρουσιάζονται σε εξοπλισμό και αναλώσιμα υλικά εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και στην υλοποίηση πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών που προκύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών περικοπών.
(…) Προβλήματα όμως προκαλεί στη λειτουργία και το εκπαιδευτικό έργο του πανεπιστημίου και η μείωση του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, σημειώνεται:
- «Πάγωμα» διορισμών, ακόμα και εκλεγμένων μελών ΔΕΠ. - Αδυναμία αναπλήρωσης των συνταξιοδοτούμενων, αφού καμία προκύρηξη νέας θέσης δεν έγινε σε καμία κατηγηρία εργαζομένων (διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) το 2009/2011, και μελών ΔΕΠ από το Σεπτέμβριο 2010. -
Αναστολή των εξελίξεων των μελών του ΔΕΠ (εκκρεμούν αιτήσεις μελών ΔΕΠ από Σεπτέμβριο 2010).
- Περικοπές των πιστώσεων στο έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.Δ. 407/80. - Καθυστέρηση δημοσίευσης–προώθησης των Π.Δ. που ορίζουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την κατάληψη θέσης ΔΕΠ στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται κατοχή διδακτορικού διπλώματος για τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου και Μουσικών Σπουδών.
- Παρεμβάσεις του Υφυπουργού κ. Πανάρετου για υπέρβαση των κειμένων διατάξεων με οδηγίες για τη συγκρότηση των εκλεκτορικών και την αναστολή των διαδικασιών κατά παράβαση των αποκλειστικών προθεσμιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου