"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Πράσινο για 1.183 µονίµους


Στο υπουργείο Υγείας θα προσληφθούν 681 ειδικευµένοι γιατροί  για το ΕΣΥ αλλά και νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό για τα  νοσηλευτικά ιδρύµατα
Πράσινο φως για τις πρώτες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού το 2011 δόθηκε µε απόφαση, την οποία υπέγραψε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης.

Στους τοµείς της Υγείας καιτης ∆ικαιοσύνης δόθηκε προτεραιότητα, καθώς οι περισσότερες από τις 1.183 θέσεις που εγκρίθηκαν αφορούν τη στελέχωση υπηρεσιών αυτών των υπουργείων.

Πρόκειταιγια τηνπρώτη από µία σειρά υπουργικών αποφάσεων που απαιτούντα ιβάσει του νέου νοµοθετικού πλαισίου, προκειµένου ναεπιτραπεί στουςφορείς να προχωρήσουν σεπροκηρύξεις πλήρωσης θέσεων µόνιµου προσωπικού.

Η διαδικασία αυτή έχει προβλεφθεί µε στόχο να τηρηθεί απαρέγκλιτα ο κανόνας τηςµίας πρόσληψης για κάθεπέντε αποχωρήσεις. Ηδηέχει προηγηθεί η έκδοση κοινής απόφασηςτων υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε τηνοποία καθορίστηκαν οιτοµείς προτεραιότητας καιτα κριτήριακατανοµής του προσωπικού.

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΆΣ αποφασίστηκε η πρόσληψη 681 ειδικευµένων γιατρών όλων των βαθµών και ειδικοτήτων,για το ΕΣΥ. Στα νοσηλευτικά ιδρύµατα προβλέπονται επίσης 66θέσεις για πληρώµατα ασθενοφόρων, 70 θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, 12 θέσεις τεχνικού προσωπικού, 10 θέσεις βοηθητικού υγειονοµικού προσωπικού και 22 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων. Αντιστοίχως, στον τοµέα πρόνοιας δόθηκε έγκριση για την κάλυψη 63 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού.

ΆΠΟ ΤΙΣ 221 ΘΕΣΕΙΣ που αφορούν το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 62 θα καλυφθούν από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών και συγκεκριµένα θα τοποθετηθούν 38 απόφοιτοι Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης και 24 απόφοιτοι ∆ιοικητικής Κατεύθυνσης.

Οι λοιπές θέσεις αφορούνυπηρεσίες του υπουργείου και σύµφωνα µε το σχετικό αίτηµαπου είχε υποβληθεί, θα γίνουν νέες προσλήψεις 80 υπαλλήλωνΠανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, 68 υπαλλήλων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 11 υπαλλήλων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

Με την υπουργική απόφαση Ραγκούση ανοίγει ο δρόµος και για τον διορισµό 38 ειδικών επιστηµόνων στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, οι οποίοι είχαν συµµετάσχει σε προκήρυξη αλλά οι διαδικασίες πρόσληψης είχαν παγώσει. Πρόκειται για µία από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την οποία έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσµατα αλλά η τοποθέτηση των διοριστέων θα γίνει σταδιακά.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΔΙΆΣΤΗΜΆ
αναµένεται από τους ίδιους τους φορείς να προβούν στις προβλεπόµενες ανακοινώσεις προς τους ενδιαφεροµένουςγια να καλυφθούν οι εγκριθείσες θέσεις.

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις αποχωρήσεις του προηγούµενου έτους έχει οριστεί πως εντός του 2011 θα γίνουν 10.600 προσλήψεις µόνιµωνδηµοσίων υπαλλήλων. Σε αυτέςυπολογίζονται και οι τυχόν µετατάξεις – όπως οι 2.700 εργαζόµενοι από τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ –, οι διοριστέοι µε παλαιότερεςπροκηρύξεις του ΑΣΕΠ καθώς και οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών του ∆ηµοσίου.

Αναµένεται επίσης να εκδοθούν υπουργικέςαποφάσειςγια τη στελέχωση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αµυνας, των ασφαλιστικών ταµείων καθώς και των δήµων και περιφερειών, δεδοµένου ότι πρόκειται για φορείς πουέχουν τοποθετηθεί στις πρώτες θέσεις για την κάλυψη αναγκών.

Παράλληλα, εκκρεµεί η διαδικασία έγκρισης εποχικού προσωπικού και εργαζοµένων µε σύµβαση έργου στους φορείς του ∆ηµοσίου και τηςΑυτοδιοίκησης. Οι θέσεις αυτές θα είναι επίσης περιορισµένες κατά 15% σε σχέση µε το προηγούµενοέτος και αναµένεται να γίνουν 54.500 προσλήψεις σε όλες τις υπηρεσίες.

1.183

οι πρώτες θέσεις που εγκρίθηκαν από τις συνολικά 10.600

προσλήψεις µονίµων του 2011 924
θέσεις είναι για γιατρούς και προσωπικό νοσοκοµείων και προνοιακών φορέων 221
προσλήψεις θα γίνουν σε υπηρεσίες του υπουργείου ∆ικαιοσύνης 38
ειδικοί επιστήµονες θα διοριστούν στην επιτροπή ανταγωνισµού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου