"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Συνταξιούχος, τυφλός... ταξιτζής

Η φωτογραφία µε τον «τυφλό» οικοδόµο στη Μυτιλήνη που µε  100% αναπηρία εργάζεται σε οικοδοµή αποτελεί µία από τις  καταγγελίες που φθάνουν συνεχώς στο υπουργείο Εργασίας για  τους ανάπηρους - µαϊµούδες, συνοδευόµενες από οπτικό υλικό!
Οικοδόµος στη Μυτιλήνη µε 100% αναπηρία τυφλότητας εργάζεται σε οικοδοµή, τυφλός ταξιτζής οδηγούσε στη Λακωνία, άλλος ήταν ανεβασµένος σε σκαλωσιά, κι άλλος δούλευε ως delivery boy! Σε χωριό της Λακωνίας συνταξιούχος πήρε σύνταξη το 1993 από τον ΟΓΑ µε 67% αναπηρία και το 1997 µε 100% αναπηρία κι επιπλέον επίδοµα νοσοκόµου, αλλά οι συγχωριανοί του τον βλέπουν στο Γύθειο να πίνει τα ουζάκια του. Μάλιστα στο ίδιο χωριό ένας τυφλός που έπαιρνε 1.000 ευρώ τον µήνα εντοπίστηκε από ανθρώπους του ΟΓΑ να παίζειτάβλι στο καφενείο...

Είναι ορισµένες από τις καταγγελίες που φθάνουν συνεχώς στο υπουργείο Εργασίας για ανάπηρους - µαϊµούδες και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύονται και από φωτογραφίες! Εκτιµάται ότι σήµερα περίπου 60.000

µε 70.000 άτοµα παίρνουν αναπηρικές συντάξεις που δεν δικαιούνται καθώς «χαίρουν άκρας υγείας» και το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει τον περιορισµό στο 8% - 9% (από 14,5% σήµερα) του αριθµού των αναπηρικών συντάξεων. Συνολικά οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων υπολογίζονται στις 350.000 και το υπουργείο ευελπιστεί να τις µειώσει στις 160.000 – δηλαδή κατά το ήµισυ, µέσω του επανελέγχου που θα αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σηµειώνεται ότι από τις 350.000 αναπηρικές συντάξεις οι 180.000 είναι οριστικές.

ΑΝΑ ΝΟΜΟ.
Πάντως παρά τη µείωση τα τελευταία χρόνια των αναπηρικών συντάξεων, το ποσοστό τους επί του συνόλου των συντάξεων παραµένει υψηλό σε σχέση µε τον µέσο όρο της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ενωσης (8%). Μάλιστα σε πολλούς νοµούς (Θεσσαλίας, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας) τα ποσοστά ξεπερνούν το 18% και σε ορισµένες περιοχές αγγίζουν ακόµη και το 50%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες οι αναπηρικές συντάξεις αποτελούν το 7 - 11% του συνόλου των συντάξεων. Είναι ακόµη χαρακτηριστικό ότι η µέση ηλικία συνταξιοδότησης στις αναπηρικές συντάξεις είναι κατά δέκα χρόνια µικρότερη της αντίστοιχης µέσης ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΟΦΩΝ.
Για το σκάνδαλο µετις αναπηρικές συντάξεις - µαϊµούδες καταπέλτης είναι το πόρισµα της επιτροπής εµπειρογνωµόνων για το Ασφαλιστικό (2010). Οπως τονίζει η επιτροπή σοφών στο σχετικό της πόρισµά:

1. Οι υγειονοµικές επιτροπές αποδείχθηκαν ευάλωτες στις διάφορες πιέσεις, µε αποτέλεσµα να χορηγούν συντάξεις σε ασφαλισµένους που δεν αντιµετώπιζαν πρόβληµα αναπηρίας. Χάρη στο ελαστικό πλαίσιο λειτουργίας τους ευδοκίµησε η πολιτική συναλλαγή που υπονόµευσε το σύστηµα απονοµής των συντάξεων αναπηρίας. Οι πελατειακές και προσωπικές σχέσεις τις µετέτρεψαν σε πολιτικό και προσωπικό αντάλλαγµα. Είναι κοινό µυστικό ότι πολλοί συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας εξακολουθούν να απασχολούνται ανασφάλιστοι.

2. Οι µεγάλες διαφοροποιήσεις των ποσοστών αναπηρικών συντάξεων σε κάποιους νοµούς (Περιφερειακό ΙΚΑ Αθηνών 8,58%, Περιφερειακό ΙΚΑ Λαµίας 18%, Περιφερειακό ΙΚΑ Καρδίτσας 19,34%, Περιφερειακό ΙΚΑ Κοµοτηνής 25,58% κ.λπ.), που δεν δικαιολογούνται από το είδος των ασκούµενων οικονοµικών ή βιοµηχανικών και λοιπών δραστηριοτήτων αποδεικνύουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις το σύστηµα καθορισµού και λειτουργίας των υγειονοµικών επιτροπών δεν ανταποκρίνεται στους στόχους του.

Το υπουργείο θέλει περιορισµό στο µισό των αναπηρικών συντάξεων

4 αλλαγές στις συντάξεις αναπηρίας

∆ηµιουργείται από 1/1/2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), το οποίο υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος και θα προσδιορίζει όλες τις χρήσεις όπως εισαγωγή υποψηφίων µε αναπηρία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, φοροαπαλλαγή, παροχή προνοιακού επιδόµατος, εισοδηµατική στήριξη κ.λπ. Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Εργασίας καταρτίζεται Μητρώο Ατόµων µε Αναπηρία, ενώ από 1/1/2011 καταργούνται όλες οι άλλες επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας.

Προβλέπεται η επικαιροποίηση του Κανονισµού Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας. Εναρµονίζεται και για τους ασφαλισµένους µετά την 1/1/1993 που καθίστανται ανάπηροι το νοµοθετικό πλαίσιο του άρθρου 25 παρ.

3 του Ν. 2084/1992, σύµφωνα µε τα προτεινόµενα για τους ασφαλισµένους µέχρι 31/12/1992, όσον αφορά το θέµα της µονιµοποίησης της αναπηρίας τους.

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας σε άτοµα που εισήλθαν στην ασφάλιση µε ποσοστό αναπηρίας.


EΩΣ 7.000 ΕΥΡΩ ΜΙΖΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΜΑΪΜΟΥ

Το υπουργείο Εργασίας, το ΙΚΑ και το Σ∆ΟΕ έχουν ήδη αρχίσει ελέγχους σε συγκεκριµένες περιοχές όπου δρουν κυκλώµατα που εκδίδουν αναπηρικές συντάξεις - µαϊµούδες και εµπλέκονται δικηγορικά γραφεία, γιατροί και διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύµατος. Για παράδειγµα, σε περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας η αµοιβή για την έκδοση αναπηρικής σύνταξης κυµαίνεται από 1.500 ώς 7.000 ευρώ, ανάλογα µε την πάθηση και την περιοχή. Στο ΙΚΑ, οι περιοχές µε το µεγαλύτερο ποσοστό αναπήρων πάνω από 20% είναι η Κρήτη, η Λευκάδα, η Αρτα, η Αλεξανδρούπολη, η Βέροια και η Αθήνα. Για παράδειγµα, σε περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας το ποσόν µπορεί να κυµαίνεται από 1.500 ώς 3.000 ευρώ, ενώ στην Αθήνα µπορεί να φθάσει και τα 6.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου