"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

SOS για τις ελληνικές επενδύσεις

Ιρανές µπροστά σε υπό κατασκευήν πλατφόρµα πετρελαίου στη νήσο Κεσµ του Περσικού Κόλπου
Οι χώρες της Βόρειας Αφρικής και ειδικά της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου µπορεί να µην έχουν τη βαρύτητα που έχουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι αγορές των χωρών της Βαλκανικής αλλά σίγουρα αποτελούν περιοχή ζωτικής σηµασίας για τα ελληνικά οικονοµικά συµφέροντα: οι σηµαντικές άµεσες ελληνικές επενδύσεις, οι εµπορικές συναλλαγές, αλλά κυρίως ηκάλυψη µεγάλου µέρους των ενεργειακών αναγκώντης Ελλάδοςσε πετρέλαιο καιφυσικό αέριοαναδεικνύουν τις χώρες της περιοχής σε έναν εκ των ων ουκ άνευ οικονοµικό και πολιτικό εταίρο της χώρας. Η Ελλάδα προµηθεύεται περίπου το 50% των αναγκών της από τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου και της Βόρειας Αφρικής: το 2008η εισαγωγή πετρελαίου προερχόταν από το Ιράν κατά 24,5%, τη Λιβύη κατά 17% και τη Σαουδική Αραβία κατά 9,4%. Εξάλλου ο όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων καλύπτει περίπου το 15% τωναναγκών του σε αργό πετρέλαιο από τη Λιβύη. Επιπλέον, η Αλγερία και το Κατάρ είναι οι µόνες εναλλακτικές πηγές της Ρωσίας από όπουη χώρα προµηθεύεται υγροποιηµένο φυσικόαέριο. Η ενεργειακήαυτή εξάρτηση της Ελλάδας απότις χώρεςτης ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής είναι λογικό να προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδος για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Αλλά και οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδας µε τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρι κής γενικότερα δεν είναι µικρότερης οικονοµικής σηµασίας από τις εισαγωγές πετρελαίου. Το 2009 οι ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες της περιοχής ανήλθανσε 976 εκατοµµύρια ευρώ,ενώ οι ελληνικές εισαγωγέςανήλθαν σε3,6 δισεκατοµµύρια ευρώ έναντι 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2008 σηµειώνοντας πτώση 40,15%.

Εκτός όµως από την κυβέρνηση και οι διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων πουέχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις κυρίως στιςχώρες τηςΒόρειας Αφρικής παρακολουθούν µε αγωνία τις εξεγέρσεις πουσυγκλονίζουν αυτή την περίοδο τιςπερισσότερες από αυτές.

Παράλληλα δεν είναι ήσσονος σηµασίας και το ελληνικό ενδιαφέρον για τα πετροδολάρια των πλούσιων πετρελαιοπαραγωγών χωρών (Κατάρ, Αµπου Ντάµπι και Ντουµπάι) και του Περσικού Κόλπου που φλερτάρουν µε την ελληνική αγορά και τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένανσηµαντικό καταλύτη για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας.

Η σηµαντικότερη ελληνική παρουσία βρίσκεται στη µεγαλύτερη χώρα του αραβικού κόσµου που είναι η Αίγυπτοςτων 80 εκατοµµυρίων κατοίκων:η τσιµεντοβιοµηχανία Τιτάν διαθέτει δύο εργοστάσια, η Τράπεζα Πειραιώς48 καταστήµατα και 16 η Εθνική. Παροντες στην Αίγυπτο είναι και άλλες µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις όπως οι όµιλοι Ελληνικά Πετρέλαια, Βαρδινογιάννη, Αλουµύλ, η βιοµηχανία Chipita και άλλες επιχειρήσεις.

24,5%
της εισαγωγής πετρελαίου στην ελλάδα το 2008 προερχόταν από το Ιράν, 17% από τη Λιβύη και 9,4% από τη Σαουδική άραβία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου