"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Εἶναι νεκρὴ καὶ ἡ πολιτική, ὅταν δεν στηρίζεται στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐκ Τάφου ἀνατείλαντος Κυρίου.

  
 
 Εἶναι νεκρὸς ὅποιος δὲν εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστό. Τὸ λέγομεν κατὰ ἀπόλυτον καὶ κατηγορηματικὸν τρόπο. Καὶ ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι νεκρὸς ὅποιος δὲν εἶναι ἐντός της Ἐκκλησίας.
·                    Εἶναι νεκρὴ καὶ ἡ πολιτική, ὅταν δεν στηρίζεται στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐκ Τάφου ἀνατείλαντος Κυρίου. Πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχωμε  μιά εὐνομούμενη πολιτεία, ὅταν δὲν στηρίζεται στὴν δικαιοσύνη, στὴν τιμιότητα, στὸν σεβασμὸ τῶν πολιτῶν μικρῶν καὶ μεγάλων, ὅταν δὲν σέβεται τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα, τὴν ἴση κατανομὴ τῶν ἀγαθῶν κ.λ.π.; Διερωτῶμαι, σὲ τί θὰ ἔβλαπτε, ἆρα γε ἕνα Κυβερνήτη μιᾶς χώρας, ἕνα ὑπεύθυνο μιᾶς πολιτείας, ἄν εἶχε ὡς πηδάλιο τὸν αἰώνιο νόμο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς διακονίας, πού εἶναι τὸ πρώτιστο καθῆκον μας; Σέ τί θά τόν ἔβλαπτε ἄν εἷχε ὡς ὅραμά του τήν ἐργατικότητα καὶ τόν ἀγῶνα ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων, ὥστε καὶ ἐκεῖνοι νὰ ἀπολαύσουν τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ; Δὲν γνωρίζω ἂν ποτέ ἡ χώρα μας θὰ βρῇ τὸ δρόμο της καὶ θὰ προχωρήσῃ μὲ τὸ πρόσωπο ψηλά, ἂν δὲν βοηθήσωμε ὅλοι νὰ ἐπικρατήσῃ ὁ νόμος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου. Ὅσα συστήματα δοκιμάσαμε ἀπέτυχαν. Ἡ κατάντια μας, εἶναι ὁ ἀψευδὴς μάρτυς ὅλων τῶν ἀνωτέρω. Τὸ πτῶμα μας χρειάζεται τὴν ἀνάστασή του. 
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
http://www.anastasiosk.blogspot.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου