"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Το... εκκαθαριστικό στην τράπεζα

Ειδικά δάνεια για... φορολογουµένους δίνουν οι τράπεζες, ενώ παράλληλα κάνουν µια σειρά από διευκολύνσεις σε εκείνους που θέλουν να διευθετήσουν τις οφειλές τους µε πιστωτικές κάρτες.
Τα λεγόµενα «φοροδάνεια» – αν και έκαναν για πρώτη φορά την εµφάνισή τους πριν από µία δεκαετία – είναι πλέον ιδιαίτερα δηµοφιλή, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που δεν έχουν τα µετρητά για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την Εφορία. Ετσι, οι υποψήφιοι δανειολήπτες, είτε είναι ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, µπορούν να απευθυνθούν στις περισσότερες τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τα σχετικά προϊόντα. Με τα «φοροδάνεια» αυτού του τύπου µπορεί κανείς να πληρώσει τον φόρο εισοδήµατος, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την Εφορία, την περαίωση, ακόµη και τα τέλη κυκλοφορίας.


Μάλιστα, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ιδιαίτερα δηµοφιλή ήταν τα δάνεια αυτού του τύπου κατά τους τελευταίους µήνες του 2010, τόσο λόγω της ανάγκης για πληρωµή του φόρου εισοδήµατος όσο και επειδή αρκετοί στράφηκαν στις τράπεζες προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν την αποπληρωµή της περαίωσης.

Τα χαρακτηριστικά τους

Στην πραγµατικότητα, τα δάνεια αυτού του τύπου λειτουργούν ως καταναλωτικά δάνεια, µε µια σειρά όµως από ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι τα κάνουν πιο δελεαστικά προς τους υποψήφιους δανειολήπτες. Ξεκινώντας από το πιο βασικό, το µέσο επιτόκιο ενός «φοροδανείου» είναι σαφώς χαµηλότερο από αυτό ενός απλού, καταναλωτικού δανείου. Ο µέσος όρος της αγοράς είναι ονοµαστικό επιτόκιο της τάξης του 9%, όταν για ένα συνηθισµένο καταναλωτικό δάνειο ο πελάτης της τράπεζας θα πρέπει να πληρώσει επιτόκιο της τάξης του 12% µε 13%. Παράλληλα, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι διατεθειµένος να προσηµειώσει κάποιο περιουσιακό του στοιχείο, το επιτόκιο µειώνεται ακόµη περισσότερο, ξεκινώντας από το 5,7%.

Ως προς το ύψος του δανείου, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, φτάνει µέχρι τα 40.000 ευρώ – ή το σύνολο του ποσού –, ενώ αν προσηµειωθούν περιουσιακά στοιχεία µπορεί να αυξηθεί.

Αντίστοιχα, η διάρκεια ξεκινά από τον έναν χρόνο και µπορεί να ξεπεράσει τα δέκα, ανάλογα µε την επιθυµία του δανειολήπτη.

Πότε συµφέρουν

Σε σχέση πάντως µε τις ρυθµίσεις οφειλών που µπορεί κανείς να πετύχει µε την Εφορία, τα «φοροδάνεια» µπορούν να εξασφαλίσουν σαφώς χαµηλότερη δόση, µε αντίστοιχα όµως µεγαλύτερη διάρκεια και κατ’ επέκταση περισσότερα χρήµατα σε τόκους.

Για παράδειγµα, µια ρύθµιση ποσού 17.950 ευρώ σε 20 µηνιαίες δόσεις µε αρχική προκαταβολή 3.120 ευρώ επιβαρύνεται µε µηνιαία δόση της τάξης των 850 ευρώ κατά µέσο όρο, αν γίνει µέσω της Εφορίας. Συνολικά, µετά τις σχετικές προσαυξήσεις, ο φορολογούµενος θα πληρώσει 20.300 ευρώ, δηλαδή θα επιβαρυνθεί µε 2.350 ευρώ επιπλέον από την αρχική οφειλή.

Στην αντίθετη περίπτωση, αν πάρει ένα πενταετές «φοροδάνειο» για το αρχικό ποσό των 17.950 ευρώ µε επιτόκιο 9%, επιβαρύνεται µε µηνιαία δόση 372,6 ευρώ. ∆ηλαδή πληρώνει σαφώς λιγότερα χρήµατα σε σχέση µε τον διακανονισµό της Εφορίας, γεγονός που αποτελεί «ανάσα» για τους φορολογουµένους. Στον αντίποδα όµως, µέχρι την τελική αποπληρωµή, θα έχει πληρώσει επιπλέον 4.400

ευρώ σε τόκους, δηλαδή σχεδόν διπλάσια χρήµατα σε σχέση µε τον αρχικό διακανονισµό.

Με άλλα λόγια, δηλαδή, η επιλογή ενός «φοροδανείου» – έναντι του διακανονισµού – δίνει βαθιά, αλλά ακριβή ανάσα στον φορολογούµενο.

Και µέσω πιστωτικών

Πέρα από τα καταναλωτικά δάνεια, οι τράπεζες κάνουν και µια σειρά από διευκολύνσεις σε όσους θέλουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς την Εφορία χρησιµοποιώντας την πιστωτική τους κάρτα. Για παράδειγµα, υπήρχε τράπεζα που επέτρεπε στους πελάτες της να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας µέσω κάρτας µε τρεις άτοκες δόσεις. Αντίστοιχα, άλλη τράπεζα επιτρέπει την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος σε έξι άτοκες δόσεις.

Στην περίπτωση αυτή, όµως, ο φορολογούµενος βγαίνει κερδισµένος µόνο αν στη συνέχεια πληρώσει στην ώρα τους τις δόσεις της κάρτας, γιατί αλλιώς επιβαρύνεται µε επιτόκια που φτάνουν ακόµη και το 20%.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ως καταναλωτικά δάνεια αλλά µε πιο ευνοϊκούς όρους, οι οποίοι τα κάνουν περισσότερο δελεαστικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου