"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Εγκλωβισµένοι στον Μεσαίωνα των σκουπιδιών

Μεσαίωνας των σκουπιδιών επικρατείστην Ελλάδα: τα άλλα ευρωπαϊκάκράτη έχουν υιοθετήσειεδώ και χρόνια εναλλακτικές µορφές διαχείρισης των απορριµµάτων, ενώστη χώρα µας στήνονταιακόµη µπλόκα για τη δηµιουργία ΧΥΤΥ και ζούµε µε τον κίνδυνο προστίµων για τις ανεξέλεγκτες χωµατερές.

Προειδοποιητικές επιστολές έστειλε στις αρχές Μαρτίου η Κοµισιόν σε 22 κράτη - µέλη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επισηµαίνοντας τις σηµαντικές καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση κοινοτικής Οδηγίας αναφορικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισηςη χώρα θα βρεθεί για άλλη µίαφορά ενώπιον του ενδεχοµένου παραποµπής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι άµεσα θα πρέπει να εφαρµοστούν τρόποι διαχείρισης ώστε να διασφαλιστεί, όπως ορίζει η Οδηγία, πως στους χώρους ταφής δεν θα φτάνουν απορρίµµατα χωρίς να έχουν προηγουµένως υποστεί επεξεργασία. Παράλληλα, µέχρι το 2020 τίθεται στόχος η ανακύκλωση να φτάνει στο 50%.

Σηµαντικά βήµατα έχουν κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναιενδεικτικό το ότι η ∆ανία διαθέτει 30 µονάδες θερµικής επεξεργασίας, όπου από την καύση απορριµµάτων παράγει ηλεκτρισµό και θερµότητα, και στη Γερµανία υπάρχουν 61 εργοστάσια θερµικής επεξεργασίας και έχει απαγορευτεί πλήρως η λειτουργία χώρων ταφής απορριµµάτων.

Αλλες µέθοδοι έχουν υιοθετηθεί σε κάποιες χώρες όπως το παράδειγµα της Μεγάλης Βρετανίας όπου το 50% των σπιτιών πραγµατοποιούν οικιακή κοµποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων και χρησιµοποιούν το παραγόµενο προϊόνγια λίπασµα στους κήπους τους.

Στην Αυστρία, εκτός από το υπόδειγµα του εργοστασίου καύσης στο κέντρο της Βιέννης, έχει εφαρµοστεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και τα απορρίµµατα κάθε νοικοκυριού ζυγίζονται καικαταβάλλονται τα αντίστοιχα τέλη,ενώ εάν εντοπιστούν στους κάδους απορρίµµατα που θα µπορούσαν να ανακυκλωθούν, απλώς δεν τα αδειάζουν.

Αντιθέτως,στην Ελλάδα έχουµε εγκλωβιστεί µόνον στους ΧΥΤΑ και τα παραδείγµατα εναλλακτικών µεθόδων είναι ελάχιστα, όπως τα µόνον τρία εργοστάσιαενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων – σεΑνω Λιόσια, Ταγαράδες καιΨυττάλεια – η ανακύκλωση δεν αποτελεί προτεραιότητα και δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο για τη µείωση παραγωγής απορριµµάτων καθώςτα τέλη επιβάλλονται βάσει των τετραγωνικών µέτρων κάθε κατοικίας και όχι µε τον όγκο των σκουπιδιών.

∆εν είναι τυχαίο πως από τους 5,5 εκατ. τόνους απορριµµάτων που παράγονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, τα 2 εκατ. είναι οργανικά απόβλητα –αποφάγια, ληγµένα τρόφιµα – πουθάβονται στουςΧΥΤΑ, ενώ θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν γιατην παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, λιπάσµατος και καυσίµων.

«ΤΡΕΧΟΥΜΕ να προλάβουµε την Ευρώπη, αλλά είµαστε πίσω συνεχώς», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Οι άλλες προηγµένες χώρες της Ε.Ε. ήδη προπορεύονται τουλάχιστον µία δεκαετία».

Ο ίδιος σηµειώνει πως «η πρόληψη δεν έχει αρχίσει να µας απασχολεί παρά µόνο ως ρητορική,η ανακύκλωση προχωρά,αλλά υπολείπεται των στόχων, ενώ η επεξεργασία των απορριµµάτων έχει “κολλήσει”». Σε κάθε περίπτωση όµως αυτό δεν συνεπάγεται πως οι χώροι απόθεσης απορριµµάτων – όπως αυτός της Κερατέας – είναι άχρηστοι και δεν θα έπρεπε να κατασκευαστούν. Η διαφορά είναι πως εάν έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία θα φτάνουν στους χώρους αυτούςµόνον τα υπολείµµατα και δενθα ξεπερνούν το 25% του συνολικού όγκου των απορριµµάτων.

«Ακόµα και αν µπορούσαµε ναπετύχουµε 100% ανακύκλωση, πάλι θα υπήρχε ανάγκη χωροθέτησης και κατασκευής χώρων υγειονοµικής ταφής για τα υπόλοιπα απόβλητα που παράγονται από την επεξεργασία των αποβλήτων και από την ανακύκλωση», σχολίασε σε σχετική ηµερίδα για τη διαχείριση των απορριµµάτων ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός.
Η ανακύκλωση δεν αποτελεί προτεραιότητα και δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο για λιγότερα απορρίµµατα

«Θα φτάσουµε στο σηµείο να εξάγουµε τα σκουπίδια µας σε άλλες χώρες»

«Οι χώρες
που πέτυχαν να αξιοποιήσουν τα απορρίµµατά τους πέρασαν µέσα από επίπονες διαδικασίες και ξεπέρασαν όλοι µαζί µε κοινή λογική το σύνδροµο “όχι στην αυλή µου”, όπως το αντιµετωπίζουµε εµείς σήµερα στην Κερατέα αλλά και το θέµα της επιλογής της τεχνολογίας ή των τεχνολογιών διαχείρισης», υπογράµµισε ο κ. Σγουρός, στα χέρια του οποίου θαπεράσει το επόµενο διάστηµα η διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής. Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η εφαρµογή στην Ελλάδα ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης είτε µε µηχανική - βιολογική επεξεργασία των σκουπιδιών είτε µε θερµική, θα οδηγούσε σε απελευθέρωση περίπου 400 στρεµµάτων, που απαιτούνται για τη λειτουργία ΧΥΤΑ.

«Κινδυνεύουµε να ζήσουµε µία κόλαση στην Αττική.Θα φτάσουµε στο σηµείο να εξάγουµε τα σκουπίδια µας σε άλλες χώρες», επεσήµανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης, Αθανάσιος Κατρής, που πρόσφατα παρουσίασε µία πρόταση για ανάπτυξη καφέ κάδων σε δήµους, όπου θα πραγµατοποιείται κοµποστοποίηση οργανικών αποβλήτων, σε συνδυασµό µε την επέκταση των µπλε κάδων ανακύκλωσης και δηµιουργία µονάδων ενεργειακής αξιοποίησης σε Καµάρι και Αλιβέρι. Αντίθετες µε την εφαρµογή µεθόδων θερµικής επεξεργασίας εµφανίζονται πάντως οι οικολογικές οργανώσεις. Οπως έχει κατ’ επανάληψη επισηµάνει ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, Νίκος Χαραλαµπίδης, η καύση είναιµέθοδος ακριβή και επικίνδυνη. Ο ίδιος υποστηρίζειπως εάν εφαρµοστεί σωστά ο διαχωρισµός των απορριµµάτων και η ανακύκλωση, δεν θα υπάρχει ανάγκη για εργοστάσια καύσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου