"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Στρατιά υπαλλήλων έχουν Βενιζέλος και Πάγκαλος

Ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι υιοθετεί προτάσεις για νοικοκύρεμα και περιορισμό του σπάταλου κράτους και ενώ ετοιμάζει από καιρό 30 χιλιάδες απολύσεις, την ίδια ώρα προχωρά σε διόγκωση του κράτους, παράνομες προσλήψεις και αύξηση της σπατάλης
Αναλυτικά:1. Σύσταση πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευαγ. Βενιζέλου
- 10 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 5 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 5 υπάλληλοι με απόσπαση .
Κόστος 895.280 ευρώ. YA 1/ΦΕΚ΄/Β΄/1763/2011.
(σύνολο 20)
2. Πολιτικό γραφείο Υπουργού Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλου
- 4 μετακλητοί υπάλληλοι (Οικονομολόγοι)
- 1 μετακλητός υπάλληλος, ως Διευθυντής
- 3 ειδικοί συνεργάτες
- 3 ειδικοί σύμβουλοι
- 8 διοικητικοί υπάλληλοι
- 1 δημοσιογράφος
Αποφάσεις διορισμού : Δ1Α 1115688 ΕΞ 2011 /17.8.2011, Δ1Α 1105890 ΕΞ 2011 /22.7.2011, Δ1Α 1106152 ΕΞ 2011 /22.7.2011, : Δ1Α 1108580 ΕΞ 2011 /28.7.2011, Δ1Α 1108911 ΕΞ 2011 /1.8.2011, : Δ1Α 1108581 ΕΞ 2011 /29.7.2011, Δ1Α 1101785 ΕΞ 2011 /18.7..2011, Δ1Α 1101784 ΕΞ 2011 /18.7.2011, Δ1Α 1101783 ΕΞ 2011 /18.7.2011, Δ1Α 1101786 ΕΞ 2011 /18.7.2011.
(σύνολο 20 θέσεις)
3. Πολιτικό γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Πάγκαλου.
- 10 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 5 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών
- 5 υπάλληλοι με απόσπαση.
Κόστος 1.015.000, αριθμ. Απόφ. 3/19.10.2009, ΦΕΚ 2316/Β΄/2009.
- Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 14/19.5.2010, ΦΕΚ 82/Α΄/31.5.2010
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 5 θέσεις ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών
- 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 35 θέσεις)
4. Σύσταση πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 3 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 283.022 ευρώ.
ΥΑ 2/58690/0004/ΦΕΚ/Β΄/1875/25.8.2011.
Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 30/15.9.2011, ΦΕΚ 207/Α΄/16.9.2011.
- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 5 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 14 θέσεις)
5. Σύσταση πολιτικού γραφείου Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 4 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 286.908,60 ευρώ.
ΥΑ ΔΙΔΚ/12989/ΦΕΚ/Β΄/1593/5.7.2011
Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
- 6 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 9 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 29 θέσεις)
5. Σύσταση πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ρόβλια
- 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 200.951,4 ευρώ.
ΥΑ ΔΙΔΚ/13313/ΦΕΚ/Β΄/1601/8.7.2011
Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 8 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
(σύνολο 18 θέσεις)
6. Σύσταση πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παντελή Τζωρτζάκη
- 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Κόστος 200.951,4 ευρώ. ΥΑ ΔΙΔΚ/13195/ΦΕΚ/Β΄/1598/7.7.2011.
- Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 8 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση .
Πρόσθετες θέσεις ΠΥΣ 30/15.9.2011, ΦΕΚ 207/Α΄/16.9.20

- 1 θέση ειδικού συμβούλου – ειδικού συνεργάτη
- 2 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
(σύνολο 21 θέσεις)
7. Πολιτικό γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
- 15 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
- 12 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 13 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
ΠΥΣ 30/15.9.2011, ΦΕΚ 207/Α΄/16.9.20
(σύνολο 40 θέσεις)
8. Πολιτικό γραφείο Υπουργού Εσωτερικών Καστανίδη
- 9 θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
- 7 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων.
- 7 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση
ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011.
(σύνολο 23 θέσεις).
9. Πολιτικό γραφείο Υφυπουργού Εσωτερικών Χ. Κουκουλόπουλου
- 3 θέσεις ειδικών συμβούλων – ειδικών συνεργατών
- 5 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
- 6 θέσεις υπαλλήλων με απόσπαση.
ΠΥΣ 21/12.7.2011, ΦΕΚ 160/Α΄/13.7.2011. (σύνολο 14 θέσεις)
prionokordela.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου