"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΜΑ!!


https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMM3NW5cDbMtUhBdH7_wvMwrT68kew1JrQ9XVjOsTU88jv8va05Q

Τα επαγγέλματα που ακόμη γίνονται προσλήψεις Αλλά και απολύσεις

Τα επαγγέλματα που ακόμη γίνονται προσλήψεις
Οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα εστιατόρια και οι κινητές μονάδες εστίασης, τα μπαρ, τα καταστήματα, τα διαφημιστικά γραφεία, οι μεταποιητικές βιομηχανίες και οι εταιρείες "ενοικίασης" εργαζομένων βρίσκονται στην "κορυφή" της λίστας των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν, αλλά και... απολύουν τους περισσότερους είτε για να καλύψουν νέες ανάγκες (λόγω εποχικότητας και αυξημένων αναγκών) είτε για να υποκαταστήσουν τους "ακριβότερους" με "φθηνότερους" εργαζόμενους. Την πρώτη θέση – σύμφωνα με την "Ημερησία" καταλαμβάνουν, ωστόσο, τον Απρίλιο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις (!) οι οποίες, ελλείψει επιχορηγήσεων και ενεργών μελών, βρίσκονται και αυτές σε κρίση κάνοντας μόνο... απολύσεις. Όπως δείχνουν τα επίσημα δεδομένα από το σύστημα "Εργάνη" του υπουργείου Εργασίας ο κλάδος του Τουρισμού κυριαρχεί, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (κυρίως σερβιτόρων, υπαλλήλων, μαγείρων και καμαριέρων) υπερκαλύπτοντας, με βάση τα ίδια στοιχεία, τη συνεχιζόμενη, λόγω της παρατεινόμενης ύφεσης, απώλεια θέσεων μισθωτής απασχόλησης από άλλους κλάδους της οικονομίας.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πάνω από το 50% των αυξημένων προσλήψεων που έγιναν τον Απρίλιο αφορούσαν ειδικότητες του συγκεκριμένου κλάδου ενώ το 84,12% των νέων προσλήψεων έγιναν στο Ν. Αιγαίο και στην Κρήτη (τουριστικές περιοχές) σε αντίθεση με την Αττική, πρωτεύουσα της ανεργίας, όπου το ισοζύγιο της απασχόλησης (διαφορά προσλήψεων και απολύσεων) ήταν αρνητικό.

Που γίνονται προσλήψεις

Οι περισσότερο ζητούμενες ειδικότητες για τις οποίες έγιναν οι προσλήψεις αφορούσαν υπαλλήλους γραφείου (9.223), σερβιτόρους (5.954), καμαριέρες ξενοδοχείων (4.723), πωλητές σε καταστήματα (3.341), ανειδίκευτους εργάτες σε μεταποιητικές βιομηχανίες (2.515), μάγειρες ξενοδοχείων και εστιατορίων (2.433), λαντζέρηδες ( 1.939) μπάρμαν (1.904), υπάλληλους υποδοχής και ενημέρωσης πελατών (1.630), υπάλληλους γραφείου (1.577) και εκτός των ξενοδοχείων σερβιτόρους (1.424) και μάγειρες (1.416).

Τα επαγγέλματα με τις περισσότερες απολύσεις τον Απρίλιο

1. Υπάλληλοι γραφείου.
2. Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών.
3. Πωλητές σε καταστήματα.
4. Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών.
5. Συσκευαστές σταφίδας και φρούτων.
6. Σερβιτόροι.
7. Ανειδίκευτοι εργάτες δημοσίων έργων.
8. Λοιποί υπάλληλοι γραφείου.
9. Μπάρμαν.
10. Οδηγοί φορτηγών και βαρέων οχημάτων.

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι 10.000 άνεργοι στον τουρισμό

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι 10.000 άνεργοι στον τουρισμό

Tο πρόγραμμα με τίτλο "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών" αφορά 10.000 άνεργους.

Τα συγκεκριμένα άτομα αναμένεται να καταρτιστούν και να απορροφηθούν στον τομέα του τουρισμού με κοινή δράση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, οι οποίοι δυνητικά θα απασχοληθούν στον καίριο αυτό τομέα της οικονομίας και μετά τη λήξη του προγράμματος, σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
• Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
• Έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
• Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• Έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995.
• Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

• 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ.
• 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια μοριοδότησης αποφοίτων πανεπιστημίου

1. Έτος κτήσης πτυχίου
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. Έτος 2012)
3. Βαθμός πτυχίου
4. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο στον τουρισμό
5. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
6. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Τα κριτήρια μοριοδότησης αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Ηλικία υποψηφίου.
2. Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
3. Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
4. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης
5. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
6. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).

Στη φυλακή οδηγήθηκε το «τέρας του Κλίβελαντ» Αριέλ Κάστρο

 

 
Με χειροπέδες στα χέρια και με το βλέμμα καρφωμένο στο έδαφος ο ιδιοκτήτης του κολαστηρίου του Κλίβελαντ εμφανίστηκε χθες ενώπιον του Δικαστηρίου του Οχάιο. Στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του ο Αριέλ Κάστρο επέλεξε να μείνει σιωπηλός, συνεπής στο προφίλ του φιλήσυχου άνδρα που περιγράφουν οι γείτονες αλλά και ο ίδιος στον λογαριασμό του στο facebook, χιλιόμετρα μακριά από το τέρας που κρατούσε σιδηροδέσμιες τρεις κοπέλες επί τουλάχιστον δέκα χρόνια. Σχεδόν ανέκφραστος άκουσε την εγγύηση των 8 εκατ. δολαρίων που όρισε η δικαστής έως ότου δικαστεί για τα εγκλήματα της απαγωγής και του βιασμού. Το ποσό της εγγύησης ήταν τόσο μεγάλο ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή του στη φυλακή. Σε κάθε περίπτωση, σε οποιοδήποτε κελί, ο 52χρονος Αμερικανός, πορτορικανικής καταγωγής, θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερα απ' ό,τι τα θύματά του, τα οποία - σύμφωνα με συγγενή της 23χρονης σήμερα Τζίνα Ντετζίζους - «κρατούνταν στο υπόγειο σαν σκυλιά».
Μία ημέρα πριν, νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το «σπίτι του τρόμου» είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Και η Αμάντα Μπέρι και η Τζίνα Ντετζίζους και η Μισέλ Νάιτ κατέθεσαν στην Αστυνομία ότι όλα αυτά τα χρόνια τα πέρασαν σε ένα υγρό υπόγειο, δεμένες με αλυσίδες. Ενίοτε ο Κάστρο τις έλυνε και τις άφηνε να κυκλοφορούν «ελεύθερες» στον δεύτερο όροφο. Εκτός σπιτιού δεν κυκλοφόρησαν ποτέ, με εξαίρεση δύο πολύ σύντομες «επισκέψεις» στο παρακείμενο γκαράζ. Στην απόλυτη διαστροφή του, ο Κάστρο φρόντιζε να θυμίζει κάθε χρόνο στις σκλάβες του την ημέρα της απαγωγής τους με μία τούρτα. «Το γιόρταζε σαν να επρόκειτο για τα νέα τους γενέθλια», αποκαλύπτει άνθρωπος από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της Ντετζίζους. Η Μπέρι με το εξάχρονο κοριτσάκι που απέκτησε όσο ήταν αιχμάλωτη και η Ντετζίζους ξεκινούν τη νέα τους ζωή κοντά στους συγγενείς τους. Η Νάιτ, το πρώτο και μεγαλύτερο σε ηλικία θύμα του Κάστρο, βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο. Είναι η μοναδική μέχρι στιγμής που μιλάει. Αποκαλύπτει ότι ο απαγωγέας της την άφησε πολλές φορές έγκυο και πως κάθε φορά την εξανάγκαζε σε αποβολή υποβάλλόντας τη σε λιμοκτονία και χτυπώντας την αλύπητα στο στομάχι.
Αγνωστο για ποιον λόγο, όμως, ο Κάστρο ήθελε πάση θυσία να γεννηθεί σώο και αβλαβές το μωρό της Μπέρι. Η Μπέρι γέννησε σε μια παιδική πλαστική πισίνα με τη βοήθεια της Νάιτ. Μέσα στα πρώτα λεπτά το μωρό σταμάτησε να αναπνέει. «Θα σε σκοτώσω αν πάθει κάτι», απείλησε ο Κάστρο τη Νάιτ. Εκείνη ανέπνεε στο στόμα του για να κρατήσει τόσο εκείνο όσο και την ίδια στη ζωή. Το κοριτσάκι δεν έμαθε ποτέ τα ονόματα των άλλων δύο γυναικών. Ηταν η μοναδική που έβγαινε εκτός σπιτιού, πάντα με τη συνοδεία του Κάστρο. Για κάποιους ήταν η κόρη της συντρόφου του, για άλλους η εγγονή του, για την Αστυνομία είναι η κόρη του.

«Μάχη επιβίωσης δίνει το Μουσείο Μπενάκη» γράφει η International Herald Tribune

«Μάχη επιβίωσης δίνει το Μουσείο Μπενάκη» γράφει η International Herald Tribune


Μάχη να κρατηθεί «ζωντανό» δίνει το Μουσείο Μπενάκη, σύμφωνα με τη διεθνή έκδοση των New York Times, την εφημερίδα International Herald Tribune.

Σχεδόν 40 χρόνια διευθυντής σε αυτό, ο Άγγελος Δεληβοριάς έζησε μια σειρά ανακαινίσεων και επεκτάσεων του Μουσείου στην Αθήνα αλλά η πρόσφατη οικονομική κρίση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον καλεί να αγωνιστεί για τη σωτηρία του Μουσείου και τον κάνει, να αναρωτιέται μήπως υπήρξε επικίνδυνα ή υπέρμετρα φιλόδοξος κατά το παρελθόν.


Πάνω από 60.000 εκθέματα κοσμούν σήμερα το Μουσείο και ξεκινούν από την Αρχαιότητα, προχωρούν στην ελληνιστική περίοδο και το Βυζάντιο μέχρι την Αλωση της Κωνσταντινούπολης, για να φτάσουν στη σύγχρονη εποχή.


Ο Αγγελος Δεληβοριάς κρατά, όμως, στο γραφείο του σήμερα μια λίστα με ονοματεπώνυμα, που δείχνει στη δημοσιογράφο της αμερικανικής εφημερίδας με χέρια που τρέμουν.


Είναι οι εργαζόμενοι, δίπλα από τα ονόματα ορισμένων υπάρχει ένα ερωτηματικό σχεδιασμένο με κόκκινο μαρκαδόρο.


Ηδη, το Μουσείο μείωσε τους εργαζόμενους από 267 το 2010 σε 191 και περιέκοψε τους μισθούς κατά 20%.


Ομως, δεν ήταν αρκετό.  Χρειάστηκε να μειωθούν και οι ώρες εργασίας, για να μην απολυθούν και άλλοι υπάλληλοι.


Δυστυχώς, ούτε αυτό βοήθησε.


«Είναι τρομερό» λέει ο κ.Δεληβοριάς ενώ αφήνει κατά μέρος τη λίστα και μιλάει για το τμήμα Συντήρησης του Μουσείου που δεν υπήρχε όταν ξεκίνησε και απειλείται εκ νέου λόγω των περικοπών.


Η κρατική επιχορήγηση «στεγνώνει» χρόνο με χρόνο.


Από 2,6 εκατ. δολάρια το 2009 «ψαλιδίστηκε» στα 900 εκατομμύρια το 2012.          


Ο Αγγελος Δεληβοριάς έχει ζητήσει να δει τον Πρωθυπουργό από τον περασμένο Οκτώβριο και όπως λέει «ακόμα περιμένει να τον ειδοποιήσουν».


Το μόνο που δεν μπορεί να περιμένει είναι το πρόβλημα κάλυψης των δαπανών του Μουσείου Μπενάκη.


Για αυτό και ο «δαιμόνιος» κατά την εφημερίδα διευθυντής του δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Αναζητεί και ενίοτε βρίσκει δωρητές, χορηγούς, πουλάει δικαιώματα για εκδόσεις και ειδικές τιμές για ξεναγήσεις ξένων επισκεπτών και ιδρυμάτων.


Δίνει τη μάχη της επιβίωσης για να κρατήσει ζωντανό το Μουσείο Μπενάκη ενώ παράλληλα ξεκίνησε να γράφει τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Ενας Απολογισμός και μία Συγγνώμη».


«Η συγγνώμη είναι για αυτούς που έχασαν ή χάνουν τη δουλειά τους» εξηγεί.

Σουηδία:θλιβερό οεριστατικό! Ξέχασε το μωρό στο αυτοκίνητο και αυτό πέθανε!

 

Ένας άνδρας στην νότια Σουηδία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο του γιου του ηλικίας 2 ετών από, όπως πιστεύεται, θερμοπληξία, αφού τον ξέχασε για αρκετές ώρες σε ένα αυτοκίνητο ενώ έκανε ζέστη, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Το περιστατικό συνέβη χθες στην νότια πόλη Εσλόβ όταν ο πατέρας άλλαξε αυτοκίνητο και συνειδητοποίησε έπειτα από αρκετές ώρες ότι είχε ξεχάσει να αφήσει τον γιο του στον παιδικό σταθμό.

Όταν επέστρεψε στο αυτοκίνητο που είχε αφήσει σταθμευμένο, το αγόρι ήταν νεκρό. Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και η αστυνομία ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό, αλλά οι προσπάθειες που έγιναν για την ανάνηψη του παιδιού δεν είχαν αποτέλεσμα, μετέδωσε ο Σουηδικός Ραδιοσταθμός.

Η νεκροψία αναμένεται να γίνει την Παρασκευή, αλλά ο εισαγγελέας Ματς Σβένσον δήλωσε ότι πιστεύεται πως η ζέστη ήταν η αιτία του θανάτου του μικρού παιδιού καθώς χθες ήταν "μια ηλιόλουστη, ζεστή ημέρα".

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα επανεξετάσουν τους ενδεδειγμένους τρόπους αντίδρασης του προσωπικού, καθώς οι υπεύθυνοι του παιδικού σταθμού φαίνεται ότι δεν επικοινώνησαν χθες με τους γονείς του παιδιού όταν αντιλήφθηκαν ότι απουσίαζε.

«Εκτελέστε τον, του αξίζει» λέει η κόρη του απαγωγέα του Κλίβελαντ

Αηδιασμένη από την ειδεχθή δράση του πατέρα της δηλώνει η Αρλίν Κάστρο, κόρη του απαγωγέα- βιαστή των τριών κοριτσιών στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ και ζητά δίχως ενδοιασμούς, την εκτέλεσή του.

Η Αρλίν Κάστρο, κόρη του απαγωγέα (φωτό: Daily Mail/ abcnews)
Η Αρλίν Κάστρο, κόρη του απαγωγέα (φωτό: Daily Mail/ abcnews)
Μια από τις κόρες του Αριέλ Κάστρο, η Αρλίν, ζητά να τιμωρηθεί ο πατέρας της με την εσχάτη των ποινών για την απαγωγή των τριών κοριτσιών πριν από μια δεκαετία, τα βασανιστήρια και τους βιασμούς. Όπως αναφέρει η MailOnline, η Αρλίν είναι διπλά συντετριμμένη εξαιτίας του γεγονότος ότι μια από τις απαχθείσες, η Τζίνα Ντεχεσούς, ήταν συμμαθήτριά της και καλή της φίλη.


Τα πέντε παιδιά του Άριελ Κάστρο, ορκίζονται όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Mail, ότι δεν θα τον επισκεφθούν ποτέ στην φυλακή αφού νιώθουν αηδιασμένα από τις τερατώδεις πράξεις του, ενώ αποφεύγουν να τον βλέπουν ακόμη και στην τηλεόραση, καθώς νιώθουν οργή επειδή τους «χρησιμοποίησε» για να εντοπίσει και να παγιδεύσει τα θύματά του.
Σήμερα έγινε γνωστό ότι η εισαγγελία του Οχάιο εξετάζει την επιβολή της θανατικής ποινής για τον 52χρονο Αριέλ Κάστρο.
(πηγές: Daily Mail, BBC)

Ο σωτήρας των κοριτσιών τους χαρίζει και την αμοιβή

Μαθήματα ήθους συνεχίζει να δίνει ο Τσαρλς Ράμσι που έγινε διάσημος με την αργκό και το ύφος του, στις πρώτες δηλώσεις έξω από το σπίτι όπου ήταν φυλακισμένες οι τρεις κοπέλες και η εξάχρονη κόρη μίας απο αυτές.

Ο σωτήρας των κοριτσιών τους χαρίζει και την αμοιβή
Ο Ράμσι μίλησε σε ρεπόρτερ του CNN για το θέμα και για το γεγονός ότι η φυσιογνωμία του προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο, μετατρέποντάς τον σε ήρωα.
Υπάρχει πολύς κόσμος που λέει ότι είσαι ήρωας», του επισήμανε ο δημοσιογράφος, αλλά ο Ράμσι είναι απόλυτος: «Οχι, όχι, όχι. Αδερφέ, είμαι χριστιανός, αμερικανός σαν και σένα ... Αιμορραγούμε το ίδιο αίμα, βάζουμε τα παντελόνια μας με τον ίδιο τρόπο ... Τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα ... Μέχρι χτες, μόνο η έλλειψη χρημάτων με κρατούσε άγρυπνο. Το να ξέρω ότι μπορούσα να έχω κάνει τα ίδιο πράγματα πέρυσι, όχι αυτούς τους «ηρωισμούς», απλώς το σωστό, με βασανίζει».
Δίνει μάλιστα και συμβουλές σε όποιον τύχει να βρεθεί σε μία αντίστοιχη θέση, ή έστω να έχει υποψίες: «Πρέπει να κάνεις στην άκρη την δειλία και την σκέψη ότι δεν πρέπει να ανακατεύεσαι στις δουλειές του άλλου. Πρέπει να έχεις κότσια, αδερφέ».
Το FBI προσέφερε αμοιβές σε όποιον βοηθούσε να βρεθούν τουλάχιστον οι δύο από τις τρεις κοπέλες, αλλά ο Ράμσι δεν θέλει ούτε να το ακούει. «Θα σου πω τι να τις κάνετε, δώστε τις σε αυτές ... Οσοι παρακολουθείτε αυτή την ιστορία ξέρετε ότι έχω ούτως ή άλλως εργασία».
Μάλιστα, για να δικαιολογήσει την στάση του αυτή, έβγαλε από την τσέπη του το χαρτί της τελευταίας του μισθοδοσίας και το έδειξε στον δημοσιογράφο, ζητώντας του να κοιτάξει τη διεύθυνση αποστολής και ρωτώντας τον «πού ζούσαν αυτά τα κορίτσια; στη διπλανή πόρτα από αυτή τη μισθοδοσία. Πάρτε την αμοιβή και δώστε την - αυτό το κοριτσάκι βγήκε από το σπίτι και έκλαιγε».

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ!!! TA EXOYME KATANAΛΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!! Εταιρεία χρησιμοποιεί ανθρώπινα έμβρυα ως ενισχυτικό γεύσης…

Ανθρώπινα έμβρυα
Όταν το πρωτοείδαμε, σοκαριστήκαμε. Η είδηση αυτή είναι πραγματικά αποκρουστική
ή και αηδιαστική.

Είναι, όμως, πραγματική.
Μετά το γεγονός ότι ζύμες (όπως για πίτσες κλπ) περιέχουν ως συστατικό ανθρώπινες τρίχες (το αμινοξύ L-Κυστείνη) ως βελτιωτικό…έρχεται και ένα άλλο ξεχωριστό «συστατικό» που βρίσκεται μέσα σε αρκετά είδη τροφίμων από αυτά που καθημερινά καταναλώνουμε.

Μιλάμε για «ενισχυτικά γεύσης» που προέρχονται από μέρη ανθρώπινων εμβρύων.
Η… Senomyx είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που χρησιμοποιεί εμβρυϊκά κύτταρα ως ...
«τεχνητές γεύσεις».

Έτσι, κάθε φορά που τρώμε κάποια από τις πηγές τροφίμων που αναφέρονται παρακάτω (τρώγοντας την σάρκα και το αίμα ανθρώπινου όντος), συμμετέχουμε σε μια σατανιστική τελετουργία χωρίς να… το καταλαβαίνουμε.
Το θέμα είναι μάλλον αρκετά παλιό (τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2011) αλλά ίσως άγνωστο στην Ελλάδα. Οι εταιρίες που εμπλέκονται φαίνεται να είναι οι Pepsico, Kraft Foods και Nestle.
Ειδικά για την πρώτη ο Ομπάμα και η Επιτροπή ασφαλείας του, βρίσκει απόλυτα θεμιτή την χρήση υπολειμμάτων εκτρωμένων εμβρύων
Στην συνέχεια υπάρχει μια λίστα εταιριών και προϊόντων τους που υποστηρίζουν την Senomyx. Δεν κυκλοφορούν όλα στην Ελλάδα, μα σίγουρα κάποια τα έχουμε καταναλώσει.
PEPSICO
Pepsi, Mountain Dew and Mist
Aquafina
Juices Tropicana, Dole, SoBe, Ocean Spray,
Lipton Tea
Gamesa Cookies Online
Quaker Oats cereals and granola bars and
Frito Lay’s chips, Sabritas, Doritos, Tostitos, Cheetos, Ruffles,
Sonric’s Sweets
Gatorade
Coffee: Frappuccino, Seattle’s Best Coffee,
CADBURY ADAMS (Kraft Foods)
Chewing Trident, Dentyne, Clorets, Chiclets and Bubaloo
Halls lozenges and Deemint
Crackups
Cadbury Chocolates, Toblerone, and Marabou
Kool-aid, Clight, Frisco, Tang
Jello Gelatin
Planter’s Peanuts
Gevalia and Maxwell House Coffee
Nabisco crackers, Oreo cookies, Chips Ahoy! Ritz, Bran, Marbudorada
A1 Steak Sauce
Oscar Mayer meats
Philadelphia Cream Cheese, Cheese Whiz, Singles, Parmesan
Capri Sun drink
Honey Maple Log Cabin
Mayonnaise
Royal
Mircale Whip Whipped Cream
Nestle
Nescafe Classic Coffee, Decaf, Taster’s Choice, Nescafe Gold,
Chocolates
Crunch, Baby Ruth, Butterfinger, Aero, Cailler, Kit Kat, Orion, Smarties, Wonka,
Drinks: Juicy Juice, Nesquik, Milo, Nestea
Infant Food: Cerelac, Gerber Graduates, NaturNes, Nestum,
Food: Hot Pockets, Lean Cusine Frozen Food, Pasta Buitoni, Herta, Maggi, Stouffer’s, Thomy
Cereals: Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Estrelitas, Fitness, Nesquik,
Water: Pure Life, Perrier, Poland Spring, S.Pellegrino
Milk: Carnation Coffee Mate, Laitiere, NIDO Milk
Vitamin: Boost, Nutren Junior, Peptamen AF, Resource
High: Dreyer’s, Extreme, Hagen Dazs, Movenpick, Nestle Ice Cream
Pet foods: Alpo, Baker’s, Benful, Cat Chow, Chef Michael’s, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, bloom, Purina ONE, Purina Pro Plan
Sports Nutrition: Power Bar Performance
Weight: Jenny Craig
Κυκλοφορούν και σε φάρμακα:
Eμβόλια που περιέχουν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων και οι κατασκευαστές τους:
MMR II (Merck)
ProQuad (MMR + Chickenpox – Merck)
Varivax (Chickenpox – Merck)
Pentacel (Polio + DTaP + HiB – Sanofi Pasteur)
Vaqta (Hepatitis-A – Merck)
Havrix (Hepatitis-A – Glaxo SmithKline)
Twinrix (Hepatitis-A and B combo – Glaxo)
Zostavax (Shingles – Merck)
Imovax (Rabies – Sanofi Pasteur)
Άλλα φάρμακα:
Pulmozyme (Cystic Fibrosis – Genentech)
Enbrel (Rheumatoid Arthritis – Amgen)

Πηγή: news24gr
 http://wwwaristofanis.

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ + ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΠΑΝΤΡΕΜΑ!

FightforHellas   Συνέβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Αναστάσεως χθες στην Αθήνα, την ώρα που ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έψελνε το «Χριστός Ανέστη».

 Συμβολικά μάλιστα, ο Εθνικός Ύμνος τη στιγμή του Χριστός Ανέστη συμβολίζει την επερχόμενη ανάσταση του γέννους που όλοι επιθυμούμε διακαώς. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ

Δείτε το σχετικό βίντεο πιο κάτω 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Βιογραφικό... από χέρι

Πώς θα σας φαινόταν αν στην πρώτη συνέντευξη για δουλειά σάς ζητούσαν ένα δείγμα γραφικού χαρακτήρα; Οι Γάλλοι κυρίως εισάγουν τη νέα τάση και βγάζουν τις γραφολογικές μελέτες από το περιθώριο, επαναφέροντας τη... χειρόγραφη λογική στην εποχή των υπολογιστών.
Σύμφωνα με στοιχεία, περίπου το 50-75% των διαφόρων εταιρειών κάνουν κάποιου είδους χρήση γραφολογικών αναλύσεων έστω και περιστασιακά. Ομως, πολλές γαλλικές φίρμες που χρησιμοποιούν τη γραφολογία για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων διστάζουν να μιλήσουν ανοιχτά επειδή πρόκειται για μία πρακτική που δεν μπορεί να θεωρηθεί σύγχρονη ή καθολικής εφαρμογής.
Ανεξάρτητη έρευνα που έγινε το 1991 διαπίστωσε ότι το 91% των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στη Γαλλία έκαναν τότε χρήση γραφολογικών αναλύσεων. Τα σημερινά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί από αρχεία των ίδιων των γραφολόγων.
Τελικά τι μπορεί να αποκομίσει μια εταιρεία από την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων σχετικά με τους υποψήφιους εργαζομένους της;
Οπως διευκρινίζει η Κατρίν Μποτιό, από τις πιο γνωστές γραφολόγους στη Γαλλία, αυταπατάται βέβαια όποιος πιστεύει ότι συνάδελφοί της αποφασίζουν για μία πρόσληψη. «Συνήθως οι πελάτες ζητούν τη γνώμη μας όταν έχουν καταλήξει σε μια μικρή λίστα υποψηφίων. Αυτοί λοιπόν καλούνται να γράψουν χειρόγραφα μία επιστολή όπου θα αναλύουν τα κίνητρά τους για την αίτηση στη συγκεκριμένη εργασία. Εμείς θα εξετάσουμε στη συνέχεια αυτές τις επιστολές και θα ενεργήσουμε συμβουλευτικά. Συχνά η δική μας παρέμβαση επιβεβαιώνει την εντύπωση που έχει ήδη σχηματιστεί μέσω του βιογραφικού, της απευθείας συνέντευξης, ενδεχομένως κάποιων τεστ προσωπικότητας κ.λπ. Στην ουσία προσφέρουμε ένα επιπλέον εργαλείο, μια συμπληρωματική βοήθεια».
Οσο για τη διαδικασία καθεαυτή, πρόκειται για μια σύνθετη τεχνική που συνδυάζει και αναλύει σειρά παραμέτρων, όπως το μέγεθος των γραμμάτων, τις γωνίες, την κλίση, το σχήμα, τα περιθώρια, τη διάταξη, ακόμη και την πίεση στο στιλό και τις αποκλίσεις από το εκπαιδευτικό πρότυπο.
«Η βασική αρχή είναι ότι το γράψιμο αποκαλύπτει την προσωπικότητα. Η γραφολογία λοιπόν μελετά την ενέργεια που καθοδηγεί το χέρι αλλά και το μήνυμα που ασυνείδητα όσο και συνειδητά προσπαθεί ένα πρόσωπο να περάσει», επισημαίνει ο Μπέρτραμ Ντουράντ, στέλεχος εταιρείας ερευνών με σπουδές γραφολογίας στη Νέα Υόρκη.
«Επειδή δεν μπορούμε να μετρήσουμε το δείκτη επιτυχίας της μεθόδου κάνοντας χρήση μαθηματικών ή στατιστικών στοιχείων, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματική. Αλλωστε το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πελάτες απευθύνονται σε μας αποδεικνύει ότι είναι ικανοποιητικό το αποτέλεσμα». Αυτό είναι το επιχείρημα πολλών επαγγελματιών του χώρου, που εξηγούν ότι πρόκειται για μια εξειδικευμένη τεχνική βασισμένη στις αρχές του Γιουνγκ.
Πώς εξηγείται τώρα η γαλλική εμμονή;
Υπάρχει η άποψη ότι παίζει το ρόλο της η... εθνική ροπή προς το αφηρημένο, αλλά και μια ενστικτώδης αντίδραση στα αμερικανικής προέλευσης τεστ προσωπικότητας και την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σε συγκεκριμένα πρότυπα. Βοηθάει επίσης το γεγονός ότι πρόκειται για τεχνική που γεννήθηκε στη Γαλλία από τον καθολικό ιερέα Ζαν-Ιπολίτ Μισόν.
«Γράψε μου στο... φύλλο μου να σου πω ποιος είσαι»...
(ΠΗΓΗ: BBC)

Συρία: «Κήρυξη πολέμου οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ»

Με «κήρυξη πολέμου», ισούνται οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικό ερευνητικό κέντρο κοντά στην Δαμασκό, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο CNN ο υφυπουργός Εξωτερικών της Συρίας Φάισαλ αλ Μέκνταντ.

Συρία: «Κήρυξη πολέμου οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ»
Ο Μέκνταντ πρόσθεσε ότι η επίθεση αυτή αποτελεί απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει συμμαχήσει με τους αντάρτες που πολεμούν για να διώξουν από την εξουσία τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.
Η Συρία, υπογράμμισε επίσης ο ίδιος, θα προβεί σε αντίποινα κατά του Ισραήλ στον δικό της χρόνο και με τον δικό της τρόπο.
Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε παράλληλα ότι η επίθεση«σε θέσεις που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις συνιστούν απόδειξη της συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τρομοκρατικές ομάδες που ανήκουν στο Μέτωπο Αλ Νόσρα, μια από τις πτέρυγες της Αλ Κάιντα», μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.
Την ίδια ώρα ο ισραηλινός ραδιοσταθμός μετέδωσε επικαλούμενος έναν μη κατονομαζόμενο δυτικό διπλωμάτη, ότι οι αεροπορικές επιδρομές κοντά στην Δαμασκό είχαν στόχο ένα φορτίο με προχωρημένης τεχνολογίας ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι φέρεται ότι προορίζονταν για την σιιτική οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ. Οι πύραυλοι αυτοί Fatah-110 έχουν βεληνεκές 300 χιλιομέτρων.
Ο ραδιοσταθμός πρόσθεσε ότι οι αεροπορικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα όπλα αυτά επειδή θα έθεταν σε κίνδυνο το Ισραήλ, δίνοντας στην Χεζμπολάχ ένα πλεονέκτημα στην περίπτωση άλλης μιας σύγκρουσης με το εβραϊκό κράτος.
Αυτή ήταν η δεύτερη επιδρομή που πραγματοποιεί το Ισραήλ σε διάστημα τριών ημερών εναντίον όπλων που προορίζονταν για την Χεζμπολάχ στην Συρία.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου έχει αυτήν την ώρα έκτακτη συνεδρίαση με το υπουργικό του συμβούλιο για να συζητήσουν για την Συρία, καθυστερώντας κατά δύο ώρες την αναχώρησή του για την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.
Στο μεταξύ εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ ανέπτυξε δύο συστοιχίες του αντιπυραυλικού συστήματος Σιδηρούς Θόλος στο βόρειο τμήμα της χώρας για προληπτικούς λόγους.
«Δύο συστοιχίες του αντιπυραυλικού συστήματος Σιδηρούς Θόλος αναπτύχθηκαν στο βόρειο Ισραήλ στο πλαίσιο του τακτικού επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης και σε συνάρτηση με επιχειρησιακές αποτιμήσεις», σημείωσε η εκπρόσωπος του στρατού.
Ο ισραηλινός ραδιοσταθμός μετέδωσε ότι οι συστοιχίες αυτές αναπτύχθηκαν έξω από τις βόρειες πόλεις Χάιφα και Σάφεντ.
Τις επιθέσεις έχουν καταδικάσει η Αίγυπτος, ο Αραβικός Σύνδεσμος και το Ιράν.

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!


 
Στην εκπομπή «ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ» η ηθοποιός ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ διαβάζει αποσπάσματα από το ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ και από Ύμνους που ψάλλονται τη ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ και την ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ. Η μεγάλη ηθοποιός με την υποβλητική φωνή της κατορθώνει να μεταδώσει στους πιστούς το κατανυκτικό κλίμα των ημερών. 

Ταινιοθήκη Τηλεόρασης

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008141&tsz=0&autostart=0


0000008141
ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Γιατί λείπει μια χώρα από το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ: Μήπως σημαίνει κάτι για την Ελλάδα;


Πρόκειται για το νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ με νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

 Η πρώτη αλλαγή περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός προσώπου στην λεπτή λουρίδα ασφαλείας με το ολογράφημα. Πρόκειται για το πρόσωπο της Ευρώπης.

 Η δεύτερη αλλαγή αφορά τη αναγραφή του αριθμού 5 στην μπροστινή κάτω αριστερή πλευρά με μελάνι που αλλάζει χρώμα σε πράσινο και στην πίσω δεξιά πλευρά.

 Η τρίτη διαφορά είναι ότι η λέξη ευρώ μετά από την λατινική και ελληνική γραφή της αναγράφεται και με σλαβικούς χαρακτήρες ως ΕΒΡΟ. Η τέταρτη διαφορά είναι ότι αναφέρονται τα αρχικά 9 διαφορετικών μορφών της επωνυμίας της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, αντί για τις 5 ήδη γνωστές μορφές BCE ECB EZB EKT EKΡ και μάλιστα κάθετα αντί οριζόντια.

 Η αρίθμηση των χαρτονομισμάτων γίνεται με 2 κεφαλαία γράμματα και 10 αριθμούς, αντί για ένα γράμμα και 11 αριθμούς στην έκδοση του 2002.

 Το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ είναι γεμάτο συμβολισμούς, όπως και όλα τα χαρτονομίσματα παγκοσμίως.
 Υπάρχει όμως!!
 Στις δύο μπροστινές κατακόρυφες άκρες του χαρτονομίσματος υπάρχουν 26 παράλληλες μικρές πλάγιες γραμμές και όχι 27 που είναι οι χώρες της ευρωπαικής ένωσης σήμερα και που θα χρησιμοποιούν οι τυφλοί για να αναγνωρίζουν με την αφή το χαρτονόμισμα.

 Προεξοφλεί o σχεδιαστής του νομίσματος συμβολικά την αποχώρηση ή την συνένωση κάποιας χώρας από την ευρωπαϊκή ένωση και την ζώνη του ευρώ τον πέμπτο (5) μήνα του 2013; Η 2 Μαίου 2013 είναι για την Ελλάδα Μεγάλη Πέμπτη και οι τράπεζες ξανανοίγουν την Τετάρτη μετά το Πάσχα, από τη στιγμή που θα μεταφερθεί η αργία της Πρωτομαγιάς.

 Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι μελλοντικά θέλει να κάνει δημοψήφισμα για να αποφασίσει αν θα αποχωρήσει από την Ευρωπαική “Ενωση.

 Επίσης μην ξεχνάμε και την δήλωση του Σόιμπλε..
Το ευρώ δεν θα κατέρρεε αν αποχωρούσε μία χώρα.Το αναφέρουμε απλά για την ιστορία!
http://www.eglimatikotita.

Air India: Οι πιλότοι πήγαν για ύπνο εν ώρα πτήσης και άφησαν στο πόστο τους...αεροσυνοδούς

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα κατά την διάρκεια πτήσης των ινδικών αερογραμμών. Οι πιλότοι θέλησαν να πάρουν έναν υπνάκο και θεώρησαν καλό να χρίσουν αντικαταστάτες τους, δυο αεροσυνοδούς.

Air India: Οι πιλότοι πήγαν για ύπνο εν ώρα πτήσης και άφησαν στο πόστο τους...αεροσυνοδούς
Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης ενός Boeing 747 της Air India με 160 επιβάτες που είχε απογειωθεί από την Μπανγκόγκ με προορισμό το Νέο Δελχί, αποφάσισαν να πάρουν έναν υπνάκο στην πρώτη θέση και είχαν την φαεινή ιδέα να αφήσουν στο πόστο τους, δυο αεροσυνοδούς.
Η...ξεκούραση των πιλότων όμως δεν κράτησε πολύ, αφού λίγο μετά την αποχώρησή τους από το πιλοτήριο, ο αυτόματος πιλότος απενεργοποιήθηκε κατά λάθος από την αεροσυνοδό, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να μείνει ακυβέρνητο.
Ευτυχώς, οι πιλότοι ανέκτησαν τον έλεγχο και δεν συνέβησαν τα χειρότερα, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο παύθηκαν από τα καθήκοντά τους.
Το απίστευτο περιστατικό συνέβη τον περασμένο μήνα, αλλά έγινε γνωστό μόλις χθες.
Δυστυχώς δεν πρόκειται για το πρώτο σοβαρό επεισόδιο που σημειώνεται στις ινδικές αερογραμμές. Όπως θυμίζει η Daily Telegraph, στην αρχή του έτους διαπιστώθηκε ότι ένας Ινδός πιλότος ήταν μεθυσμένος λίγο πριν την απογείωση, ενώ το 2010 εντοπίστηκαν πιλότοι με πλαστές άδειες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΟΗΕ έχει κατατάξει την Ινδία στις 13 χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις στην ασφάλεια των πτήσεων.

Νεαρός 19 ετών έχασε δάχτυλα του χεριού του από χρήση κροτίδας


 Νεαρός 19 ετών έχασε δάχτυλα του χεριού του από χρήση κροτίδας

Ακρωτηριάστηκε χθες τη Μεγάλη Παρασκευή 19χρονος στην Φοινίκη Πυλίας από χρήση κροτίδας. Ο νεαρός έχασε 3 ή 4 δάχτυλα του δεξιού χεριού του, ενώ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, για να υποβληθεί σε εγχείρηση. Η αστυνομία ενεργεί προανάκριση.

Εξάλλου, η αστυνομία κατέσχεσε χθες, Μεγάλη Παρασκευή, 550 κροτίδες μετά από έλεγχο σε κατάστημα στο Μαρμάρι Ευβοίας. Ο υπεύθυνος του καταστήματος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέως Υπηρεσίας Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ενοχα για καρκίνο και Αλτσχάιμερ, κραγιόν και λιπ-γκλος Πηγή: Σοκ για τις γυναίκες - Ενοχα για καρκίνο και Αλτσχάιμερ, κραγιόν και λιπ-γκλος

Σοκ για τις γυναίκες όλου του κόσμου - Ενοχα για καρκίνο και Αλτσχάιμερ, κραγιόν
Τον τρόμο στις γυναίκες σκορπά μια νέα επιστημονική έρευνα που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα κραγιόν και τα λιπ-γκλος που χρησιμοποιούν οι γυναίκες για να βάφουν τα χείλη τους, συνδέονται με τον ...
καρκίνο.
Οπως αναφέρει η συγκεκριμένη μελέτη, ορισμένα κραγιόν και λιπ-γκλος περιέχουν τοξικές ουσίες, όπως το χρώμιο, σε υπερβολικά μεγάλα επίπεδα. 
Η συγκεκριμένη ουσία έχει αποδειχτεί ότι έχει άμεση σχέση με τη δημιουργία καρκίνου σε πνεύμονες και στομάχι.
Παράλληλα, οι ερευνητές προειδοποιούν πως σε μερικά λιπ-γκλος βρέθηκαν ποσότητες αλουμινίου και μαγγανίου. Το  αλουμίνιο συνδέεται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ενώ αντίστοιχα, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το μαγγάνιο και τις απότομες μεταβολές στη διάθεση, τα προβλήματα μνήμης αλλά και ανωμαλίες των νεύρων.
Στη συγκεκριμένη έρευνα, δεν αποκαλύφθηκαν τα ονόματα των εταιρειών των προϊόντων που εξετάστηκαν, παρά μόνο πως «τα προϊόντα επιλέχθηκαν μέσα από τη ψηφοφορία έφηβων βρετανίδων, οι οποίες επέλεξαν ποια είναι τα αγαπημένα τους καλλυντικά».
 http://wwwaristofanis.blogspot

Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια όπου κινδυνεύουν να καούν χιλιάδες σπίτια

 Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια όπου κινδυνεύουν να καούν χιλιάδες σπίτια

Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται για τρίτη ημέρα κατά μήκος της ακτής στην Καλιφόρνια τριπλασιάστηκε σε μέγεθος βορειοδυτικά του Λος Αντζελες απειλώντας χιλιάδες κατοικίες, ωστόσο οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν ότι πλέον έχουν θέσει υπό έλεγχο τουλάχιστον το 20% της φωτιάς.

Η πύρινη λαίλαπα που κατέστρεψε 40.000 στρέμματα βλάστησης το πρωί της Παρασκευής, συνέχισε να κατακαίει 113.000 στρέμματα τη νύχτα, υποχρεώνοντας έτσι περίπου 1.100 πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Δύναμη 900 πυροσβεστών και 1.000 στρατιωτών με την υποστήριξη οκτώ ελικοπτέρων και έξι πυροσβεστικών αεροσκαφών δίνουν μάχη με τις φλόγες, τις οποίες ενισχύουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Ελικόπτερα και αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού προσπαθούν να προστατεύσουν τις απειλούμενες από τη φωτιά κατοικημένες περιοχές.

Ένα τμήμα 13 χλμ. της εθνικής οδού του Ειρηνικού (PCH) παραμένει κλειστό, όπως και η πανεπιστημιούπολη, του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, που βρίσκεται πολύ κοντά.

Την Παρασκευή 15 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ τουλάχιστον 4.000 κατοικίες απειλούνται από πυρκαγιά, δεν έχουν αναφερθεί όμως τραυματισμοί.

Οι άνεμοι που άλλαξαν κατεύθυνση και πνέουν τώρα προς βορράν, δυσχεραίνουν την επιχείρηση της κατάσβεσης. Πολλά σπίτια εκκενώθηκαν. Προηγουμένως η φωτιά ακολουθούσε κατεύθυνση προς νότον και την κομητεία του Λος Αντζελες, είπε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λόρι Ρος.

Οι Αρχές εκτιμούν πάντως, ότι η πυρκαγιά θα έχει τεθεί έως τη Δευτέρα υπό πλήρη έλεγχο.

Οι φωτιές είναι συχνό φαινόμενο στην Καλιφόρνια, κυρίως το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν φυσούν άνεμοι από την περιοχή της Σάντα Αννα.

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Μ. Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος


 


Το Θείο Δράμα οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Ο εκουσίως και αδίκως Παθών για τη δική μας σωτηρία Κύριος γνωρίζει ότι έφτασε το τέλος της επί γης παρουσίας Του. Η προδοσία του αγνώμονα μαθητή, η σύλληψη, οι εξευτελισμοί, το ψευδοδικαστήριο, η καταδίκη και ο σταυρικός θάνατος είναι θέμα ωρών. Ως άνθρωπος αισθανόταν το δια της θυσίας Του βαρύ φορτίο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους και γι’ αυτό αγωνιούσε υπερβαλλόντως. Δεν τον ενδιέφερε το δικό Του μαρτύριο και ο θάνατος, αλλά η συνέχιση του σωτηριώδους έργου Του.

Γι’ αυτό λοιπόν αφιέρωσε το βράδυ της προπαραμονής του επικείμενου ιουδαϊκού Πάσχα και παραμονή της δικής Του σταυρικής θανής στους αγαπημένους Του μαθητές. «Επιθυμία επεθύμησα τούτο το πάσχα φαγείν μεθ΄ υμών προ του με παθείν» (Λουκ.22,15) τους είπε. Ήθελε να φάγει για τελευταία φορά μαζί τους. Μα το σπουδαιότερο να τους αφήσει τις τελευταίες παρακαταθήκες Του και πάνω απ’ όλα να τελέσει τον Μυστικό Δείπνο, να παραδώσει την υπερφυά Θεία Ευχαριστία, η οποία θα τελείται στο διηνεκές, ως η αέναη πραγματική παρουσία Του στην Εκκλησία.

Στο υπερώο της Ιερουσαλήμ μέσα σε ατμόσφαιρα έντονης συγκινήσεως και σε ένδειξη πραγματικής και άδολης αγάπης, έσκυψε ως δούλος ο Κύριος και έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. Με την πράξη Του αυτή ήθελε να διδάξει έμπρακτα το πρωταρχικό χρέος της αλληλοδιακονίας των ανθρώπων. «Ο μείζων εν υμίν γινέσθω ως ο νεώτερος, και ο ηγούμενος ως ο διακονών» (Λουκ.22:25), άφησε ως ύψιστη εντολή για τις κατοπινές ανθρώπινες γενεές.

Κατόπιν κάθισαν στο τραπέζι του δείπνου. Ο Κύριος θέλησε κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσει την υπόθεση του προδότη μαθητή. Δεν ήταν δυνατόν να καθίσει ο άνομος εκείνος μαζί τους στην παράδοση του φρικτού Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, πολλώ δε μάλλον να κοινωνήσει σε αυτό. Λέγει λοιπόν «Εις εξ’ υμών παραδώσει με, ο εσθίων μετ’ εμού» (Μάρκ.14,18, Ιωάν.13,22). Τα λόγια αυτά έφεραν αναστάτωση στους μαθητές. Δεν περίμεναν να ακούσουν τέτοια φοβερή αγγελία και άρχισαν να διερωτώνται: ποιος άραγε είναι αυτός; Ο αγαπημένος μαθητής Ιωάννης πέφτοντας στον τράχηλο του Διδασκάλου ρώτησε εξ’ ονόματος όλων: «Κύριε τις εστιν»; και ο Κύριος απάντησε: «Εκείνος εστιν ω εγώ βάψας το ψωμίον επιδώσω» (Ιωάν.13,26). Και βουτώντας τεμάχιο άρτου στο φαγητό το έδωσε στον Ιούδα. Αυτός το έφαγε και ταυτόχρονα «εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς» (Ιωάν.13,27). Ο Ιησούς του είπε: «ό ποιείς, ποίησον τάχιον» (Ιωάν.13,27). Ο προδότης μαθητής έφυγε βιαστικά, απομακρυνθείς για πάντα από τη χορεία των μαθητών και από την κοινωνία του Θείου Διδασκάλου. «Ην δε νύξ» προσθέτει ο Ιωάννης. «Νυξ πραγματική, τονίζει σύγχρονος συγγραφέας, αλλά και νυξ πνευματική εν τη ψυχή του Ιούδα, εν η το φως του θείου Πνεύματος δια παντός εσβέσθη»!

Μετά από αυτό ο Κύριος προέβη στη σύσταση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Έλαβε άρτο και αφού ευχαρίστησε έκοψε αυτόν σε τεμάχια και έδωκε στους μαθητές του λέγοντας: «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστι το σώμα μου», το αληθινό το πραγματικό, «το υπέρ υμών διδόμενον» (Λουκ.22,19). Ύστερα πήρε το ποτήριο της ευλογίας, που ήταν γεμάτο με οίνο, και αφού ανέπεμψε ευχαριστήριο δέηση στο Θεό Πατέρα έδωκε στους μαθητές Του λέγοντας: «Πίετε εξ αυτού πάντες΄ τούτο γαρ εστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» (Ματθ.26,28, Μάρκ.14,24).

Αφού κοινώνησαν όλοι και έφαγαν, ο Κύριος μίλησε και απεύθυνε την τελευταία αποχαιρετιστήρια ομιλία Του στους μαθητές Του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διασώζει στο Ευαγγέλιό Του ολόκληρη αυτή την εκτενή ομιλία στα κεφάλαια 13-16. Ο τρόπος της ομιλίας προδίδει στον Κύριο δραματική έκφραση. Ως άνθρωπος μπροστά στο μαρτύριο, το οποίο γνωρίζει ως Θεός αγωνιά και λυπάται.

Αρχίζει με το «Νυν εδοξάσθη ο υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάσθη εν αυτώ» (Ιωάν.13,31). Τα παθήματα που θα ακολουθήσουν και η ταπείνωση θα είναι η δόξα του Υιού και συνάμα αυτή θα είναι η δόξα του Πατέρα. Οι αλήθειες και οι ηθικές ιδέες της ομιλίας την καθιστούν πραγματικά μοναδική. Η τρυφερότητα προς τους μαθητές Του είναι έκδηλη, τους αποκαλεί «τεκνία». Κύριο χαρακτηριστικό της ομιλίας είναι η προτροπή για ενότητα και αγάπη μεταξύ των μαθητών και κατ’ επέκταση όλων των ανθρώπων. «Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους» (Ιωάν.13,3) και «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν» (Ιωάν.14,27).

Μετά ακολούθησε η περίφημη αρχιερατική προσευχή του Κυρίου. Προσεύχεται στον Ουράνιο Πατέρα για την ενότητα των μαθητών Του. Δεν εύχεται να τους άρει ο Θεός Πατέρας από τον κόσμο, αλλά να τους διαφυλάξει από τον πονηρό και τα έργα του.

Αφού περατώθηκε και η προσευχή η νύχτα είχε προχωρήσει αρκετά. Ο Ιησούς πήρε τους μαθητές Του και πήγε στο Όρος των Ελαιών, σε ένα πραγματικά ειδυλλιακό και ήσυχο τόπο, λίγο έξω από τη μεγάλη πόλη. Εκεί υπήρχε κήπος στον οποίο μπήκε με τους μαθητές Του για να προσευχηθεί (Ιωάν.18,1). Να μείνει μόνος «ενώπιος ενωπίω» με τον Ουράνιο Πατέρα και να αντλήσει δύναμη για τη μεγάλη δοκιμασία, που Τον περίμενε. Ο τρόπος της προσευχής ήταν δραματικός. Ως άνθρωπος αγωνιούσε για το επερχόμενο πάθος. «Περίλυπός εστιν η ψυχή μου έως θανάτου» (Ματθ.26,38) είπε στους μαθητές Του. «Παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο» (Ματθ.26,39) παρακαλούσε τον Πατέρα και «εγένετο δε ο ιδρώς αυτού ωσεί θρόμβοι αίματος καταβαίνοντος επί την γην» (Λουκ.22:45). Μάταια προσπαθούσε να νικήσει τη νωθρότητα των μαθητών Του, οι οποίοι δε μπορούσαν να κατανοήσουν την κρισιμότητα των δραματικών εκείνων στιγμών, και έπεφταν σε βαθύ ύπνο.

Κάποια στιγμή ακούστηκαν φωνές και θόρυβος πολύς. Έφτασαν οι στρατιώτες με οδηγό τον Ιούδα για να συλλάβουν τον Ιησού. Χαρακτηριστικό σύνθημα ο ασπασμός του Διδασκάλου από τον Προδότη (Λουκ.22,48). Ο Πέτρος χρησιμοποιεί βία, κόβει το αφτί του στρατιώτη Μάλχου (Ιωάν.18,11). Παρ’ όλα αυτά η σύλληψη πραγματοποιείται. Ο Κύριος δέσμιος οδηγείται σε ολονύκτιες ψεύτικες δίκες για να καταδικαστεί και να σταυρωθεί.

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τη Μεγάλη Πέμπτη έχουν τεράστια σωτηριολογική σημασία για μας. Πρώτ’ απ’ όλα η εκούσια πορεία του Κυρίου προς το Πάθος φανερώνει την άμετρη θεία ευσπλαχνία και αγάπη για τον πεσόντα άνθρωπο. Η ολοκληρωτική νίκη της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με τον σταυρικό θάνατο του αναμάρτητου Χριστού. Μόνο το τίμιο αίμα του Μεγάλου Αθώου μπορούσε να καθαρίσει κάθε ρύπο αμαρτίας σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών. Μόνο αυτό μπορούσε να φέρει την καταλλαγή και την ισορροπία, που είχε διαταράξει σοβαρά το κακό και η αμαρτία. Υπέροχο πραγματικά είναι και το υμνολογικό περιεχόμενο της αγίας αυτής ημέρας. Δημοφιλές είναι το αρκτικό τροπάριο «Ότε οι ένδοξοι μαθηταί…», μέσω του οποίου παροτρύνονται οι πιστοί να αποφύγουν τα πάθη του προδότη Ιούδα. Επίσης ο κανόνας, ποίημα του Κοσμά του μοναχού αποτελεί ένα κορυφαίο ποίημα της Εκκλησίας μας.

Στο κοντάκιο «Τον άρτον λαβών εις χείρας ο προδότης…» ποίημα του περιφήμου Ρωμανού, αποτυπώνεται με ακρίβεια η δολιότητα και η αθλιότητα του Ιούδα. Ο Οίκος, ποίημα του Συμεών του Υμνογράφου, καλεί τους πιστούς να μιμηθούν τους μαθητές του Χριστού και να προσέλθουν στην πνευματική τράπεζα «καθαραίς ταις ψυχαίς», να ζήσουν το μυστήριο της απολύτρωσης. Εκπληκτικά τροπάρια είναι τα στιχηρά των Αίνων «Συντρέχει λοιπόν το συνέδριον των Ιουδαίων…» ποίημα Κοσμά του μοναχού, «Ιούδας ο παράνομος ο βάψας εν τω δείπνω την χείρα…», «Ιούδας ο προδότης δόλιος ων…» κλπ., ποιήματα Ιωάννου του μοναχού, ιστορούν την προδοσία του αγνώμονα μαθητή. Υπέροχο είναι ακόμα και το δοξαστικό «Ον εκήρυξεν Αμνόν Ησαίας έρχεται επί σφαγήν εκούσιον…». Καταπληκτικά είναι επίσης και τα απόστιχα τροπάρια, ποιήματα του πατριάρχου Μεθοδίου, «Σήμερον το κατά του Χριστού πονηρόν συνήχθη συνέδριον…», «Σήμερον ο Ιούδας το της φιλοπτωχείας κρύπτει προσωπείον…», και « Μηδείς, ω πιστοί, του δεσποτικού δείπνου αμύητος…», παρουσιάζουν κατά τρόπο ποιητικότατο την σύλληψη και την ψευδοδίκη του Κυρίου. Θαυμαστό είναι ακόμα και το δοξαστικό των αποστίχων «Μυσταγωγών σου Κύριε…» με το οποίο καλούνται οι μαθητές Του από Αυτόν να γίνουν διάκονοι των ανθρώπων, όπως Εκείνος.

Αυτή η Μεγάλη Θυσία μπορεί να έχει πρακτικά αποτελέσματα στην Εκκλησία, μέσω της Θείας Ευχαριστίας, την οποία παρέδωσε ο Κύριος τη σημερινή ημέρα στους μαθητές Του και μέσω αυτών στην Εκκλησία.  Ο Κύριος είναι παρών στην Εκκλησία Του μέσω του ιερού Μυστηρίου τη Θείας Ευχαριστίας. Εμείς γινόμαστε οργανικά, πραγματικά, μέλη του μυστικού Του Σώματος με την Κοινωνία του αγίου Σώματός Του. Έτσι συντελείται η σωτηρία μας.


Δύο κορίτσια νεκρά από γιαούρτι με... ποντικοφάρμακο

  Δύο κορίτσια νεκρά από γιαούρτι με... ποντικοφάρμακο

Δύο κορίτσια ηλικίας έξι και επτά ετών έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεμπέι στην Κίνα όταν έφαγαν γιαούρτι που περιείχε ποντικοφάρμακο, ανακοίνωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.
Τα κορίτσια που ζούσαν στο χωριό Λιανγκ, μοιράστηκαν το δηλητηριασμένο γιαούρτι στις 24 Απριλίου, όταν επέστρεψαν από το σχολείο στο σπίτι, ανέφερε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.
Σύμφωνα με την αστυνομία η δηλητηρίαση οφείλεται σε διαμάχη στο σχολείο. Μια κοπέλα αντιπάλου σχολείου παραδέχθηκε ότι έβαλε ποντικοφάρμακο στο γιαούρτι και το άφησε, μαζί με κάποια τετράδια, στο δρόμο κοντά στο σχολείο των κοριτσιών, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι υπήρχε και συνεργός.
Η Κίνα έχει βεβαρημένο «ιστορικό» από περιπτώσεις θανάτων από δηλητηριασμένο φαγητό. Πριν από πέντε χρόνια δεκάδες χιλιάδες παιδιά αρρώστησαν από μολυσμένο γάλα σε σκόνη.
Τότε είχαν πεθάνει έξι παιδιά και δύο από τους κατηγορουμένους είχαν καταδικαστεί σε θάνατο.

Απόφαση-βόμβα: Αντισυνταγματική η ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Στον αέρα χιλιάδες σπίτια

Απόφαση-βόμβα: Αντισυνταγματική η ρύθμιση για τα αυθαίρετα. Στον αέρα χιλιάδες σπίτια
Στον αέρα κινδυνεύουν να τιναχθούν τα δημόσια έσοδα μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο 4014/2011, γνωστό και ως νόμο Παπακωνσταντίνου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κι αυτό γιατί χιλιάδες ιδιοκτήτες που μπήκαν στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να προσφύγουν και να ζητήσουν πίσω τα λεφτά τους ενώ το κράτος δε θα μπορεί να εισπράξει και τις υπόλοιπες δόσεις.
Μέχρι τον Μάρτιο του 2013 είχαν ολοκληρωθεί 310.000 υπαγωγές στον 4014, ενώ άλλες 137.000 δηλώσεις βρίσκονται σε επεξεργασία. Έχουν εισπραχθεί 801.649 εκ. ευρώ. Το υπόλοιπο των δόσεων που εκκρεμούν ανέρχεται στα 600 εκ. και οι υπό επεξεργασία αιτήσεις φθάνουν στο ποσό του 1,319 δισ. Δηλαδή σχεδόν 2,7 δις ευρώ που υπολόγιζε να εισπράξει το κράτος κινδυνεύουν να χαθούν.
Εν αμφιβόλω τίθεται και ο νέος νόμος που προωθεί η παρούσα κυβέρνηση για μαζική τακτοποίηση αυθαιρέτων.
Σύμφωνα με την απόφαση της πιλοτικής δίκης, οι διαστές έκριναν ότι παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος (που επιβάλλει τον ορθολογικό χωροταξικό – πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας) το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την «τακτοποίηση αυθαιρέτων» για 30 χρόνια έναντι αντιτίμου (ειδικού προστίμου που καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κατασκευών) για να μην κινδυνεύουν με κατεδάφιση.
Το νομοθετικό πλαίσιο κρίθηκε αντισυνταγματικό, έστω και αν ένα μέρος των εσόδων από το ειδικό πρόστιμο πρόκειται να καταλήξει στο λεγόμενο «πράσινο ταμείο» (με σκοπό τη βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασμού κ.λπ.) ενώ άλλο «κλείνει τρύπες» της δημοσιονομικής κρίσης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ανώτατο δικαστήριο, με ισχυρότατη πλειοψηφία, υιοθετεί ουσιαστικά την αυστηρή εδώ και δεκαετίες γραμμή του απέναντι στα αυθαίρετα, κρίνοντας ότι η τελευταία συνταγματικά ανεκτή γενική ρύθμιση για τη διάσωσή τους ήταν «ο νόμος Τρίτση» (ν. 1337/83) και μετά από αυτόν (31-1-83) δεν είναι πλέον δυνατή η αποφυγή κατεδάφισής τους, με την επιβολή στο μεταξύ των αναγκαίων προστίμων διατήρησης.
Η δικαστική απόφαση που αναμένεται να γίνει επίσημα γνωστή σε 1 – 2 μήνες περίπου φέρνει «στον αέρα» όλες τις «τακτοποιήσεις αυθαιρέτων», που είχαν παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου 2013, αλλά και τα μέχρι τώρα κρατικά έσοδα από την όλη διαδικασία, καθώς πολλοί μπορεί να ζητήσουν πίσω όσα κατέβαλαν.

Νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο

Ριζικές αλλαγές επέρχονται στη διαδικασία για την ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων στην κλίμακα της ιεραρχίας. Μοχλός θα είναι πλέον τα πιστοποιημένα προσόντα τους. Ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται δραστικά. Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις θέσεις ευθύνης να προωθούνται στελέχη με πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους. Αντιμετωπίζεται και η κατάχρηση αναρρωτικών αδειών.

Νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο
Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα των προαγωγών, στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών φορέων και οργανικών θέσεων, αλλά και στο σύστημα χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος».
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διεύρυνση της δεξαμενής των υπαλλήλων που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων αφού καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.
Στο νέο σύστημα προαγωγών, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα τυπικά προσόντα και λιγότερο στα χρόνια προϋπηρεσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε προσοντούχους υπαλλήλους να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.
Νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλες οι καταργήσεις ή συγχωνεύσεις οργανισμών, υπηρεσιών ή οργανικών θέσεων, καθώς και τα νέα οργανογράμματα θα θεσμοθετούνται με προεδρικά διατάγματα έπειτα από εισήγηση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου υπουργού.
Ανατρέπεται, τέλος, το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών καθώς προβλέπεται το ανώτατο όριο αδειών που θα παραχωρείται μόνο ύστερα από έγκριση γιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Για τη χορήγηση μακροχρόνιων αναρρωτικών πέραν του προβλεπόμενου ορίου προβλέπονται ποινές, ενώ θα γίνεται έλεγχος όλων των αδειών που έχουν παρασχεθεί στον υπάλληλο σε βάθος οκταετίας.
Μειώνονται
Υποψήφιοι για τις θέσεις των γενικών διευθυντών θα μπορούν να είναι υπάλληλοι με 12 χρόνια προϋπηρεσίας (αντί 15 ετών που προέβλεπε ο ισχύων νόμος), με τη μοναδική προϋπόθεση να έχουν ασκήσει καθήκοντα γενικού διευθυντή ή διευθυντή στο παρελθόν και να μην έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν από την επιλογή τους.
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί θα αποτελέσει βασικό παράγοντα επιλογής των προϊσταμένων οι οποίοι θα έχουν πλέον πενταετή θητεία. Δεν θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του διευθυντή οι υπάλληλοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές αλλά απέχουν μόνο δύο χρόνια από τη σύνταξη.
Αντίστοιχα υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών θα μπορούν να είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα τμηματάρχη και δεν έχουν σημαντικές αποκλίσεις από τη στοχοθεσία τους και τέλος, υποψήφιοι για θέσεις τμηματαρχών ή προϊσταμένων αυτοτελών γραφείων θα μπορούν να είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι εκτός από αυτούς που διανύουν τη δοκιμαστική περίοδο των πρώτων δύο ετών και έχουν επιδείξει προσήλωση στην επίτευξη των στόχων τους.
Με το νέο σύστημα προαγωγών θα μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων, υπάλληλοι απ΄ όλο το Δημόσιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούν οι θέσεις ευθύνης τα οποία θα μοριοδοτηθούν θα προσδιοριστούν με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να σπάσει το «ταμπού» της επετηρίδας και να ενισχύσει με την κατάλληλη μοριοδότηση την επιλογή υπαλλήλων για θέσεις ευθύνης.
Συμβόλαια αποδοτικότητας
Οι νέοι προϊστάμενοι θα υπογράφουν συμβόλαια αποδοτικότητας που θα περιγράφουν τους στόχους που πρέπει να πετύχουν. Εάν εντός της πρώτης διετίας δεν ακολουθούν τη στοχοθεσία θα μπορούν να αντικατασταθούν από τους υπουργούς. Επίσης θα μπορούν να μετακινούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε αντίστοιχες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Μαχαίρι και αυστηροί έλεγχοι από νοσοκομεία
«Ψαλίδι» αλλά και αυστηρός έλεγχος από δημόσια νοσοκομεία προβλέπεται για το νέο σύστημα παροχής αναρρωτικών αδειών, έτσι όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Καταργούνται οριστικά οι βραχυχρόνιες άδειες μέχρι και 4 ημέρες τον χρόνο που μπορούσε να λάβει ένας υπάλληλος μόνο με υπεύθυνη δήλωση.
Ενας υπάλληλος μπορεί να λάβει πλέον αναρρωτική άδεια με αποδοχές που αντιστοιχεί σε ισάριθμους μήνες με τα έτη υπηρεσίας του αφού αφαιρεθούν οι αναρρωτικές που έχει λάβει τα τελευταία 8 χρόνια, αντί της πενταετίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Ανώτατο όριο αναρρωτικών αδειών χωρίς διακοπή είναι οι 12 μήνες και μετά ο υπάλληλος μπορεί να λάβει άδεια άνευ αποδοχών. Εάν υπερβεί το όριο της συνεχόμενης ανώτατης άδειας, τότε αυτεπάγγελτα τίθεται σε διαθεσιμότητα με το 75% των αποδοχών του μέχρι και έναν χρόνο ή εάν πρόκειται για δυσίατο νόσημα για 2 χρόνια.
Καταργούνται επίσης οι ισχύουσες υγειονομικές επιτροπές και συστήνονται 13 ειδικές επιτροπές ανά περιφέρεια από 3 νοσοκομειακούς γιατρούς και επιτροπές που θα εξετάζουν τις προσφυγές (σε δεύτερο βαθμό).
Οι βραχυχρόνιες άδειες που προβλέπονται σύμφωνα με το σχέδιο νόμου είναι:
  • μέχρι 3 ημέρες με γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού και όχι περισσότερες από 6 ημέρες τον χρόνο,
  • μέχρι 5 ημέρες με γνωμάτευση διευθυντή κλινικής η επικεφαλής μονάδας δημόσιου νοσοκομείου και όχι περισσότερες από 10 ημέρες τον χρόνο.
  • Οι βραχυχρόνιες άδειες δεν μπορούν να υπερβούν τις 10 ημέρες τον χρόνο ενώ επιβάλλεται η επίσκεψη ελεγκτή γιατρού στο σπίτι του ασθενούς εάν υπερβεί το 10ημέρο αδείας.
Εάν ο υπάλληλος υπερβεί τις 10 ημέρες αδείας μετά από γνωμάτευση διευθυντή κλινικής θα επιβάλλεται ποινή: για κάθε οκτώ ημέρες υπέρβασης του ορίου θα υπάρχει περικοπή αποδοχών για μία ημέρα.
Πλήρεις αποδοχές θα λαμβάνουν κατ' εξαίρεση μόνο οι υπάλληλοι στους οποίους θα παραχωρηθεί αναρρωτική λόγω δυσίατου νοσήματος που έχει γνωματεύσει ειδική υγειονομική επιτροπή, με προβλήματα κύησης, λόγω νοσηλείας 4 ημερών ή χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο.
Τέλος στις αναβολές
Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στις συνεχείς αναβολές που διαιώνιζαν τις αναρρωτικές άδειες, καθώς με τη λήξη του ανώτατου ορίου αναρρωτικής άδειας η υπηρεσία ή ο υπάλληλος μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για να γνωμοδοτήσει εάν η ασθένεια θεραπεύεται.
Σε περίπτωση που η υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, τότε θα απολύεται λαμβάνοντας την προβλεπόμενη σύνταξη (π.χ. αναπηρική).
Επιταχύνουν τις διαδικασίες
Καταργήσεις φορέων και θέσεων με υπουργικές αποφάσεις
Με προεδρικά διατάγματα θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου και θα θεσμοθετούνται τα νέα οργανογράμματα των υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η ψήφιση νόμου στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπει η πρόταση νόμου του Αν. Μανιτάκη. Παράλληλα οι καταργήσεις θέσεων προσωπικού στο Δημόσιο, που θα οδηγούν σε απόλυση ή διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους, θα θεσμοθετούνται με απλές υπουργικές αποφάσεις.
Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ακόμα και σήμερα, προβλέπονται εξουσιοδοτικές πράξεις που περιλαμβάνουν:
  • Προεδρικά διατάγματα για του νέους οργανισμούς των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, που θα εκδίδονται ύστερα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του εποπτεύοντος υπουργού. Τα νέα οργανογράμματα θα διαμορφωθούν με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που έχει εγκρίνει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
  • Κοινές αποφάσεις των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού για την κατάργηση θέσεων προσωπικού.
  • Προεδρικά διατάγματα για κατάργηση, συγχώνευση ή αναμόρφωση που αφορά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες, έπειτα από πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργού.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις διαμορφώνεται ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να επιταχυνθούν καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών, από τους οποίους θα απολυθούν αμέσως 2.000 υπάλληλοι μέχρι τα τέλη Μαΐου, στο πλαίσιο των κυβερνητικών δεσμεύσεων για απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τα τέλη του 2014.
Οπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, μεταφέρεται για μετά το Πάσχα η ανακοίνωση των 20 φορέων που θα καταργηθούν, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον υπουργό Επικρατείας Δ. Σταμάτη βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με τους υπουργούς για την οριστικοποίηση της τελικής λίστας.
Γίνεται σαφές από τις προτεινόμενες διατάξεις ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε κατάργηση θέσεων ακόμα και σε ΔΕΚΟ ή υπό ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών.
Οργανογράμματα
Τα νέα οργανογράμματα των φορέων που θα εφαρμοστούν από τον Ιούνιο θα περιγράφουν την αποστολή του φορέα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία), τον τίτλο και την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας, τους κλάδους προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και την κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες και τη γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο, καθώς έγκριτοι νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να καταργηθεί φορέας ή οργανισμός που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή με προεδρικό διάταγμα παρά μόνο με νέο νόμο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ
Φρένο σε ποινές - χάδι κατά επιόρκων
Την «πόρτα της εξόδου» από το Δημόσιο δείχνει το Συμβούλιο της Επικρατείας σε παραβάτες δημοσίους υπαλλήλους κρίνοντας ότι μπορεί να επιβάλλει ποινές αυστηρότερες από εκείνες που έκριναν ως κατάλληλες τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια.
Το ανώτατο δικαστήριο ανάβει έτσι «πράσινο φως» για να αντιμετωπιστεί ένα μέρος των χαμηλών ποινών που επέβαλαν τα πειθαρχικά συμβούλια, ρίχνοντας «στα μαλακά» διάφορους πειθαρχικούς παραβάτες.
Παράλληλα το Γ' τμήμα ΣτΕ σε μείζονα σύνθεση δέχεται (με πλειοψηφία 6-1 ψήφους) ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο είχε δοθεί στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση για κάθε πειθαρχική ποινή - «χάδι» και να αξιώνει την αυστηρότερη τιμωρία των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων.
Το ανώτατο δικαστήριο δέχεται (1670/13) ότι είναι απόλυτα συνταγματική η δυνατότητά του να επιβάλλει μεγαλύτερη πειθαρχική ποινή στον παρανομήσαντα δημόσιο υπάλληλο, αφού έτσι «εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον».
Η υπόθεση
Στη συγκεκριμένη υπόθεση το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να παυθεί οριστικά από την υπηρεσία του (αντί της 6μηνης προσωρινής παύσης που είχε επιβάλει το δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών το 2009) ένας εκπαιδευτικός, πρώην σχολικός σύμβουλος για αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά του και για άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.