"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο

Ριζικές αλλαγές επέρχονται στη διαδικασία για την ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων στην κλίμακα της ιεραρχίας. Μοχλός θα είναι πλέον τα πιστοποιημένα προσόντα τους. Ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται δραστικά. Λαμβάνεται πρόνοια, ώστε στις θέσεις ευθύνης να προωθούνται στελέχη με πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους. Αντιμετωπίζεται και η κατάχρηση αναρρωτικών αδειών.

Νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο
Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα των προαγωγών, στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών φορέων και οργανικών θέσεων, αλλά και στο σύστημα χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος».
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διεύρυνση της δεξαμενής των υπαλλήλων που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων αφού καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.
Στο νέο σύστημα προαγωγών, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα τυπικά προσόντα και λιγότερο στα χρόνια προϋπηρεσίας, παρέχοντας τη δυνατότητα σε προσοντούχους υπαλλήλους να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.
Νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλες οι καταργήσεις ή συγχωνεύσεις οργανισμών, υπηρεσιών ή οργανικών θέσεων, καθώς και τα νέα οργανογράμματα θα θεσμοθετούνται με προεδρικά διατάγματα έπειτα από εισήγηση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου υπουργού.
Ανατρέπεται, τέλος, το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών καθώς προβλέπεται το ανώτατο όριο αδειών που θα παραχωρείται μόνο ύστερα από έγκριση γιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Για τη χορήγηση μακροχρόνιων αναρρωτικών πέραν του προβλεπόμενου ορίου προβλέπονται ποινές, ενώ θα γίνεται έλεγχος όλων των αδειών που έχουν παρασχεθεί στον υπάλληλο σε βάθος οκταετίας.
Μειώνονται
Υποψήφιοι για τις θέσεις των γενικών διευθυντών θα μπορούν να είναι υπάλληλοι με 12 χρόνια προϋπηρεσίας (αντί 15 ετών που προέβλεπε ο ισχύων νόμος), με τη μοναδική προϋπόθεση να έχουν ασκήσει καθήκοντα γενικού διευθυντή ή διευθυντή στο παρελθόν και να μην έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν από την επιλογή τους.
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν καθοριστεί θα αποτελέσει βασικό παράγοντα επιλογής των προϊσταμένων οι οποίοι θα έχουν πλέον πενταετή θητεία. Δεν θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του διευθυντή οι υπάλληλοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές αλλά απέχουν μόνο δύο χρόνια από τη σύνταξη.
Αντίστοιχα υποψήφιοι για θέσεις διευθυντών θα μπορούν να είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα τμηματάρχη και δεν έχουν σημαντικές αποκλίσεις από τη στοχοθεσία τους και τέλος, υποψήφιοι για θέσεις τμηματαρχών ή προϊσταμένων αυτοτελών γραφείων θα μπορούν να είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι εκτός από αυτούς που διανύουν τη δοκιμαστική περίοδο των πρώτων δύο ετών και έχουν επιδείξει προσήλωση στην επίτευξη των στόχων τους.
Με το νέο σύστημα προαγωγών θα μπορούν να συμμετέχουν στις προκηρύξεις για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων, υπάλληλοι απ΄ όλο το Δημόσιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούν οι θέσεις ευθύνης τα οποία θα μοριοδοτηθούν θα προσδιοριστούν με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να σπάσει το «ταμπού» της επετηρίδας και να ενισχύσει με την κατάλληλη μοριοδότηση την επιλογή υπαλλήλων για θέσεις ευθύνης.
Συμβόλαια αποδοτικότητας
Οι νέοι προϊστάμενοι θα υπογράφουν συμβόλαια αποδοτικότητας που θα περιγράφουν τους στόχους που πρέπει να πετύχουν. Εάν εντός της πρώτης διετίας δεν ακολουθούν τη στοχοθεσία θα μπορούν να αντικατασταθούν από τους υπουργούς. Επίσης θα μπορούν να μετακινούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε αντίστοιχες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Μαχαίρι και αυστηροί έλεγχοι από νοσοκομεία
«Ψαλίδι» αλλά και αυστηρός έλεγχος από δημόσια νοσοκομεία προβλέπεται για το νέο σύστημα παροχής αναρρωτικών αδειών, έτσι όπως περιγράφεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Καταργούνται οριστικά οι βραχυχρόνιες άδειες μέχρι και 4 ημέρες τον χρόνο που μπορούσε να λάβει ένας υπάλληλος μόνο με υπεύθυνη δήλωση.
Ενας υπάλληλος μπορεί να λάβει πλέον αναρρωτική άδεια με αποδοχές που αντιστοιχεί σε ισάριθμους μήνες με τα έτη υπηρεσίας του αφού αφαιρεθούν οι αναρρωτικές που έχει λάβει τα τελευταία 8 χρόνια, αντί της πενταετίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Ανώτατο όριο αναρρωτικών αδειών χωρίς διακοπή είναι οι 12 μήνες και μετά ο υπάλληλος μπορεί να λάβει άδεια άνευ αποδοχών. Εάν υπερβεί το όριο της συνεχόμενης ανώτατης άδειας, τότε αυτεπάγγελτα τίθεται σε διαθεσιμότητα με το 75% των αποδοχών του μέχρι και έναν χρόνο ή εάν πρόκειται για δυσίατο νόσημα για 2 χρόνια.
Καταργούνται επίσης οι ισχύουσες υγειονομικές επιτροπές και συστήνονται 13 ειδικές επιτροπές ανά περιφέρεια από 3 νοσοκομειακούς γιατρούς και επιτροπές που θα εξετάζουν τις προσφυγές (σε δεύτερο βαθμό).
Οι βραχυχρόνιες άδειες που προβλέπονται σύμφωνα με το σχέδιο νόμου είναι:
  • μέχρι 3 ημέρες με γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού και όχι περισσότερες από 6 ημέρες τον χρόνο,
  • μέχρι 5 ημέρες με γνωμάτευση διευθυντή κλινικής η επικεφαλής μονάδας δημόσιου νοσοκομείου και όχι περισσότερες από 10 ημέρες τον χρόνο.
  • Οι βραχυχρόνιες άδειες δεν μπορούν να υπερβούν τις 10 ημέρες τον χρόνο ενώ επιβάλλεται η επίσκεψη ελεγκτή γιατρού στο σπίτι του ασθενούς εάν υπερβεί το 10ημέρο αδείας.
Εάν ο υπάλληλος υπερβεί τις 10 ημέρες αδείας μετά από γνωμάτευση διευθυντή κλινικής θα επιβάλλεται ποινή: για κάθε οκτώ ημέρες υπέρβασης του ορίου θα υπάρχει περικοπή αποδοχών για μία ημέρα.
Πλήρεις αποδοχές θα λαμβάνουν κατ' εξαίρεση μόνο οι υπάλληλοι στους οποίους θα παραχωρηθεί αναρρωτική λόγω δυσίατου νοσήματος που έχει γνωματεύσει ειδική υγειονομική επιτροπή, με προβλήματα κύησης, λόγω νοσηλείας 4 ημερών ή χειρουργικής επέμβασης σε δημόσιο νοσοκομείο.
Τέλος στις αναβολές
Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στις συνεχείς αναβολές που διαιώνιζαν τις αναρρωτικές άδειες, καθώς με τη λήξη του ανώτατου ορίου αναρρωτικής άδειας η υπηρεσία ή ο υπάλληλος μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για να γνωμοδοτήσει εάν η ασθένεια θεραπεύεται.
Σε περίπτωση που η υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, τότε θα απολύεται λαμβάνοντας την προβλεπόμενη σύνταξη (π.χ. αναπηρική).
Επιταχύνουν τις διαδικασίες
Καταργήσεις φορέων και θέσεων με υπουργικές αποφάσεις
Με προεδρικά διατάγματα θα καταργούνται ή θα συγχωνεύονται φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου και θα θεσμοθετούνται τα νέα οργανογράμματα των υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η ψήφιση νόμου στο ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως προβλέπει η πρόταση νόμου του Αν. Μανιτάκη. Παράλληλα οι καταργήσεις θέσεων προσωπικού στο Δημόσιο, που θα οδηγούν σε απόλυση ή διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους, θα θεσμοθετούνται με απλές υπουργικές αποφάσεις.
Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ακόμα και σήμερα, προβλέπονται εξουσιοδοτικές πράξεις που περιλαμβάνουν:
  • Προεδρικά διατάγματα για του νέους οργανισμούς των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, που θα εκδίδονται ύστερα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του εποπτεύοντος υπουργού. Τα νέα οργανογράμματα θα διαμορφωθούν με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης που έχει εγκρίνει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
  • Κοινές αποφάσεις των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού για την κατάργηση θέσεων προσωπικού.
  • Προεδρικά διατάγματα για κατάργηση, συγχώνευση ή αναμόρφωση που αφορά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κρατικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, καθώς και θυγατρικές εταιρείες, έπειτα από πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργού.
Με τις συγκεκριμένες διατάξεις διαμορφώνεται ένα ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να επιταχυνθούν καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών, από τους οποίους θα απολυθούν αμέσως 2.000 υπάλληλοι μέχρι τα τέλη Μαΐου, στο πλαίσιο των κυβερνητικών δεσμεύσεων για απολύσεις 15.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τα τέλη του 2014.
Οπως αναφέρουν κυβερνητικοί παράγοντες, μεταφέρεται για μετά το Πάσχα η ανακοίνωση των 20 φορέων που θα καταργηθούν, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον υπουργό Επικρατείας Δ. Σταμάτη βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με τους υπουργούς για την οριστικοποίηση της τελικής λίστας.
Γίνεται σαφές από τις προτεινόμενες διατάξεις ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει και σε κατάργηση θέσεων ακόμα και σε ΔΕΚΟ ή υπό ιδιωτικοποίηση δημοσίων οργανισμών.
Οργανογράμματα
Τα νέα οργανογράμματα των φορέων που θα εφαρμοστούν από τον Ιούνιο θα περιγράφουν την αποστολή του φορέα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία), τον τίτλο και την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας, τους κλάδους προσωπικού κατά κατηγορίες, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και την κατανομή των οργανικών θέσεων σε κλάδους και ειδικότητες και τη γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο, καθώς έγκριτοι νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να καταργηθεί φορέας ή οργανισμός που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή με προεδρικό διάταγμα παρά μόνο με νέο νόμο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ
Φρένο σε ποινές - χάδι κατά επιόρκων
Την «πόρτα της εξόδου» από το Δημόσιο δείχνει το Συμβούλιο της Επικρατείας σε παραβάτες δημοσίους υπαλλήλους κρίνοντας ότι μπορεί να επιβάλλει ποινές αυστηρότερες από εκείνες που έκριναν ως κατάλληλες τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια.
Το ανώτατο δικαστήριο ανάβει έτσι «πράσινο φως» για να αντιμετωπιστεί ένα μέρος των χαμηλών ποινών που επέβαλαν τα πειθαρχικά συμβούλια, ρίχνοντας «στα μαλακά» διάφορους πειθαρχικούς παραβάτες.
Παράλληλα το Γ' τμήμα ΣτΕ σε μείζονα σύνθεση δέχεται (με πλειοψηφία 6-1 ψήφους) ότι είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο είχε δοθεί στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση για κάθε πειθαρχική ποινή - «χάδι» και να αξιώνει την αυστηρότερη τιμωρία των επίορκων δημοσίων υπαλλήλων.
Το ανώτατο δικαστήριο δέχεται (1670/13) ότι είναι απόλυτα συνταγματική η δυνατότητά του να επιβάλλει μεγαλύτερη πειθαρχική ποινή στον παρανομήσαντα δημόσιο υπάλληλο, αφού έτσι «εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον».
Η υπόθεση
Στη συγκεκριμένη υπόθεση το ΣτΕ έκρινε ότι πρέπει να παυθεί οριστικά από την υπηρεσία του (αντί της 6μηνης προσωρινής παύσης που είχε επιβάλει το δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό συμβούλιο του υπουργείου Εσωτερικών το 2009) ένας εκπαιδευτικός, πρώην σχολικός σύμβουλος για αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά του και για άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου