"Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα χτιστεί... ένα τελικό χτύπημα στην εθνική ανεξαρτησία, καταστρέφοντας την κομμάτι κομμάτι θα πετύχει πολλά περισσότερα από την παλιομοδίτικη τακτική της κατά μέτωπον επίθεσης." Το μοναδικό μας όπλο ενάντια στην Νέα Τάξη των Πραγμάτων είναι η γνώση....ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ.ΑΓΑΠΗ-ΠΙΣΤΗ-ΕΛΠΙΔΑ.ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Πώς θα γίνουν οι μετακινήσεις των υπαλλήλων

Επτά στάδια με μοριοδότηση των κριτηρίων μετακίνησης και υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμικού πλαισίου της κινητικότητας που ενσωματώθηκε στην απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός κ. Μανιτάκης.

Σε περίπτωση κατάργησης μίας οργανικής θέσης στην οποία υπηρετεί εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να δημιουργηθεί νέα οργανική θέση σε άλλο φορέα για να μεταφερθ
Σε περίπτωση κατάργησης μίας οργανικής θέσης στην οποία υπηρετεί εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να δημιουργηθεί νέα οργανική θέση σε άλλο φορέα για να μεταφερθεί ο υπάλληλος
Η κινητικότητα θα αποτελέσει πάγια πρακτική στο δημόσιο ενώ όλοι οι υπάλληλοι θα γνωρίζουν ότι θα μετακινηθούν και σε άλλες θέσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, διαμηνύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση όμως καλείται να δώσει μάχη με τον χρόνο, καθώς οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα πρέπει να μετακινηθούν εντός 12 μηνών γιατί μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος θα βρεθούν εκτός Δημοσίου.
Το ανώτατο όριο βαθμολόγησης θα είναι τα 250 μόρια, ενώ δημοσιεύτηκαν τα κριτήρια και οι αντίστοιχες μονάδες που θα ισχύουν για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία. Δικαίωμα μετακίνησης και συμμετοχής στις προκηρύξεις που θα δημοσιεύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα προτάσσονται όμως οι εργαζόμενοι που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση για όσους υπηρετούν σε άλλες οργανικές θέσεις και θέλουν να μετακινηθούν.
Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας τις επιλογές των θέσεων που θέλουν να μεταφερθούν και κατόπιν το ΑΣΕΠ θα εκδίδει τους τελικούς πίνακες κατάταξης με βάση τη μοριοδότηση. Τα στάδια για την κινητικότητα των δημοσίων υπάλλήλων είναι τα παρακάτω:
Πώς θα γίνουν οι μετακινήσεις των υπαλλήλων
  • 1ο Στάδιο: Καταγράφονται τα αιτήματα των φορέων για να καλυφθούν θέσεις στις οποίες υπάρχει ανάγκη στελέχωσης.
  • 2ο Στάδιο: Τα αιτήματα κατατίθενται ιεραρχημένα στην αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας των φορέων στους οποίους θα μετακινηθεί προσωπικό.
  • 3ο Στάδιο: Δημοσιεύεται η προκήρυξη των θέσεων με απόφαση του υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης όπου περιγράφονται οι θέσεις ανά φορέα και τα τυπικά προσόντα (κατηγορία και κλάδος) που θα πρέπει να διατεθεί το προσωπικό.
  • 4ο Στάδιο: Καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού οι υπάλληλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις.
  • 5ο Στάδιο: Οι υποψήφιοι υπάλληλοι καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στα γραφεία προσωπικού των διευθύνσεων που υπηρετούν και καταγράφουν τα τυπικά προσόντα που διαθέτουν (ειδικότητα, θέση, γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία κ.τ.λ.), ενώ παράλληλα δηλώνουν τις θέσεις που επιθυμούν να μετακινηθούν, με σειρά προτεραιότητας.
  • 6ο Στάδιο: Εντός 20 ημερών τα γραφεία προσωπικού θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τους πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων που επιθυμούν να μετακινηθούν. Σε περίπτωση που οι διευθύνσεις προσωπικού δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους, τότε οι υποψήφιοι προς μετακίνηση υπάλληλοι θα μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει πίνακες κατάταξης ανά φορέα.
  • 7ο Στάδιο: Οι καταστάσεις από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ, που διαμορφώνει τον τελικό πίνακα βαθμολογίας και κατάταξης των επιτυχόντων με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων που περιγράφει η υπουργική απόφαση.
Με βάση τα κριτήρια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η χιλιομετρική απόσταση της προηγούμενης θέσης από την επόμενη, και η συνάφεια του αντικειμένου.
Οι 2.000 υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα θα τοποθετηθούν με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Δημόσιοι οργανισμοί
Δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων - καταργήσεων
Πώς θα γίνουν οι μετακινήσεις των υπαλλήλων
Περισσότεροι από 400 δημόσιοι οργανισμοί από το σύνολο των 1.500 φορέων του κράτους θα συγχωνευτούν ή θα καταργηθούν, σύμφωνα με την πρόταση της αρμόδιας διεύθυνσης του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Μ. Βολουδάκης έχει στη διάθεσή του τη σχετική εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, η οποία έχει προβεί στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων φορέων.
Το 2ο κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων δημόσιων οργανισμών θα περιλαμβάνει περίπου το 1/3 των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει αρκετούς μικρούς οργανισμούς με περιορισμένο αριθμό προσωπικού. Συνολικά εκτιμάται ότι στο σύνολο των 400 οργανισμών απασχολούνται περίπου 20.000 υπάλληλοι. Για το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει από τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις των φορέων προβλέπεται η μετακίνηση του σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών.
Σχέση εργασίας
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και η μετακίνησή τους στον «στενό» δημόσιο τομέα εκλαμβάνεται ως πρόσληψη και εντάσσεται στην αναλογία 1 προς 5.
Με το πρόσφατο νομικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή, προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατάργησης μίας οργανικής θέσης στην οποία υπηρετεί εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να δημιουργηθεί νέα οργανική θέση σε άλλο φορέα για να μεταφερθεί ο υπάλληλος. Με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, η κατάργηση αντίστοιχων οργανικών θέσεων οδηγούσαν στην απόλυση του προσωπικού.
Ο αρμόδιος υφυπουργός, Μ. Βουλουδάκης, αναμένεται να εισηγηθεί εντός του Φεβρουαρίου το 2ο κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων οργανισμών, ακολουθώντας τις οδηγίες του πρωθυπουργού για ταχύτατες και ριζικές μεταρρυθμίσεις, που θα οδηγούν σε μείωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης
Tο 2013 είναι έτος αξιολόγησης
Η ριζική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής και έχει τη στήριξη του πρωθυπουργού και όλων των μερών της τρικομματικής κυβέρνησης.
Προχωράμε μεθοδικά, με επιμονή και προσήλωση στον στόχο, που είναι η δημιουργία μια νέας, αποτελεσματικής ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Αξιοποιούμε, και θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε, τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης, που εργάζονται με κόπο και έμπνευση, αλλά και την πολύτιμη τεχνική συνδρομή των Ευρωπαίων εταίρων μας.
Μέσα στις προσεχείς ημέρες θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δομών όλων των υπουργείων και θα μπούμε στην φάση της εφαρμογής της. Θα είναι ξεκάθαρο ποιες δομές έχουμε ανάγκη, ποιους υπαλλήλους και με ποια προσόντα, καθώς και τους στόχους που καλούνται να υπηρετήσουν.
Ταυτόχρονα, επεξεργαζόμαστε μια συνολική πολιτική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μας, για την καλύτερη κατανομή και την πιο αποδοτική αξιοποίησή του.
Σκοπός μας είναι να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία και το κύρος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και να καταστήσουμε απλούστερη, διαφανή και αποτελεσματική τη σχέση της διοίκησης με τον πολίτη αλλά και τις επιχειρήσεις.
Θέλω να τονίσω ότι η διοικητική μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς όλα τα υπουργεία και τα επιτελεία τους συμμετέχουν και στηρίζουν αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία για τη βελτιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου